miniatura

W Bażanowicach, który jest filiałem parafii w Cieszynie, w dniach 4-5 września 2021 r. świętowano z dwóch powodów. W sobotę 4 września ewangelicki chór mieszany w Bażanowicach obchodził 40 lat swojego istnienia. Uroczystość początkowo była zaplanowana na rok 2020, lecz ze względu na pandemię koronawirusa jubileusz przesunięto o rok.

Chór zaśpiewał 15 pieśni w czterech blokach. Koncert prowadził proboszcz parafii w Cieszynie ks. Marcin Brzóska, który nawiązywał do historii chóru, wskazując, że swoją działalność rozpoczął on 19 listopada 1980 roku, jeszcze w budowanym gmachu kościoła Świętej Trójcy. Wspominał także zmarłych chórzystów.

Podczas jubileuszu głos zabrał biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago, który wyraził dumę z działalności chóru oraz podkreślał znaczenie pieśni dla budowy i życia ewangelickiego Kościoła oraz poszczególnych parafii i filiałów. Stwierdził, że jest to jeden z najistotniejszych znaków luterańskiej tożsamości. Gratulacje przekazała jubilatowi wójt gminy Goleszów – wywodząca się z bażanowickiego filiału – Sylwia Cieślar. W imieniu diecezjalnej komisji chórów i orkiestr przemawiał ks. Władysław Wantulok, gratulacje złożyła także kurator cieszyńskiej parafii Małgorzata Wacławik-Syrokosz.

W trakcie uroczystości chórzyści dziękowali dyrygentce diakon Joannie Sikorze za jej 38-letnie prowadzenie tego chóru. Chórzystom, którzy nieprzerwanie od 40 lat śpiewają w chórze, wręczono róże i okolicznościowe dyplomy.

W niedzielę 5 września obchodzono jubileusz 40-lecia kościoła Świętej Trójcy. Zebranych powitał ks. Marcin Brzóska, który wraz z opiekunem filiału ks. Łukaszem Gasiem prowadził liturgię. Jubileuszowe kazanie w oparciu o tekst z 1. Listu do Tesaloniczan 5,14-24 wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec. W swoim zwiastowaniu nawiązywał do wspomnień, gdy jako mieszkaniec pobliskiego Puńcowa obserwował budowę kościoła, a następnie jako student teologii odprawiał swoje pierwsze nabożeństwa. Wyrażał także wdzięczność za działanie filiału oraz podziw dla chóru mieszanego. Modlitwę powszechną Kościoła zmówił bp Adrian Korczago. Końcowego błogosławieństwa udzielił uczestnikom nabożeństwa bp Jerzy Samiec.

W trakcie uroczystości dzieci zaprezentowały program artystyczny, w którym wspominały ofiarodawców terenu pod budowę gmachu oraz całe 40 lat działalności filiału. Ponadto złożono życzenia organiście – Jerzemu Hławiczce – który obchodził jubileusz 50-lecia organowej służby w cieszyńskich filiałach. Gratulacje i życzenia przekazała wójt gminy Goleszów Sylwia Cieślar. W trakcie uroczystości śpiewał chór mieszany z Bażanowic pod dyrekcją dk. Joanny Sikory oraz grała Diecezjalna Orkiestra Dęta pod dyrekcją Adama Pasternego. 

zdjęcia Beata Macura

„Zwiastun Ewangelicki” 18/2021