miniatura

Po kilkunastu latach starań w niedzielę 18 lipca 2021 r. przed nabożeństwem, przy głównym wejściu do kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach poświęcona została winda dla osób niepełnosprawnych.

Do kościoła prowadzi kilkanaście szerokich schodów. Niestety sforsowanie ich stanowiło problem dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, schorowanych, mających trudności z chodzeniem, a także dla rodziców z małymi dziećmi w wózkach. Zastanawiano się, jak rozwiązać ten problem. Pojawił się projekt podjazdu dla wózków inwalidzkich, ale nie został zaakceptowany przez konserwatora zabytków. Myśli o windzie dla niepełnosprawnych były odrzucane ze względu na koszty i sceptycyzm konserwatora zabytków.

Jednak Pan Bóg widzi potrzeby tych, którzy miłują Jego dom i potrzebują społeczności ze zborem podczas nabożeństwa. Zrodził się pomysł, który okazał się najprostszy i został zaakceptowany przez konserwatora zabytków. Przy schodach obok wejścia głównego została zaprojektowana winda. Pieniądze też się znalazły. Z jednej strony parafianie zaczęli składać ofiary na ten cel. Z drugiej strony firma deweloperska starała się o zgodę parafii na służebność zamontowania kanalizacji deszczowej przez działkę parafialną. Udało się wynegocjować rozwiązanie, że w zamian za zgodę parafii zostanie sfinansowana winda przy kościele. Winda została zamontowana i będzie służyła parafianom, uczestnikom koncertów, zwiedzającym kościół.

 MN

„Zwiastun Ewangelicki” 15-16/2021