miniatura

W czwartek 22 lipca 2021 r. w Drogomyślu w parafialnym Centrum Effata odbyło się spotkanie z Jerzym Wojtowiczem z Sanoka. Artysta plastyk prowadzi pracownię Ikony Karpackiej w tamtejszym parku etnograficznym. Jest też konserwatorem sanockiego muzeum.

Tematem spotkania była opowieść o rozumieniu i właściwym odczytywaniu ikony. Na przykładzie eksponowanych ikon uczestnicy uczyli się, jak czytać owe „pisane” obrazy religijne. Każda ikona powstaje bowiem ściśle według czterech podstawowych reguł. Po pierwsze, musi w niej być obecna teologia – czyli chęć przedstawienia duchowego świata. Następnie ważna jest ikonografia i hagiografia. Jest to wiedza o symbolach i atrybutach postaci biblijnych i osób uznanych w Kościele wschodnim za świętych. Każdy kolor ubrania, każdy gest ma głębokie znacznie. Z tym wiąże się również stosowanie tak zwanej perspektywy hieratycznej. Nie jest to typowa perspektywa znana z malarstwa zachodniego. Dominuje w niej podporządkowanie teologii, poprzez zróżnicowanie wielkości postaci. W istocie nie widać w ikonie chęci odwzorowania świata rzeczywistego, ma ona pozostać oknem do innego, duchowego świata. To dużo wiedzy, jakże odmiennej.

Uczestnicy ze skupieniem wsłuchiwali się w pełne pasji opowieści o przesłaniu zawartym w ikonach. W spotkaniu zatytułowanym Między Wschodem a Zachodem jakby przez chwilę oddychano „obydwoma płucami” usiłując połączyć w sobie duchowość wschodu i zachodu.

„Zwiastun Ewangelicki” 15-16/2021