miniatura

– 72. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie

Tydzień Ewangelizacyjny Dzięgielów 2021 (TED) odbywał się w dniach 4-11 lipca pod hasłem Odpuść. Program, w całości w formule online, transmitowany był z nowego Centrum Parafialnego w Wiśle-Malince, a w kilku przypadkach także z innych miejsc.

W niedzielę 4 lipca w samo południe, w trakcie spotkania otwierającego cykl webinariów, czyli wirtualnych seminariów, prof. ChAT Jerzy Sojka z pasją opowiadał o poszukiwaniu istoty i znaczenia odpuszczenia w czasach Reformacji. Wieczorem, w trakcie pierwszego spotkania ewangelizacyjnego, główny mówca Stuart McAllister podkreślał, że odpuszczenie grzechów, które oferuje nam Chrystus, otwiera drogę ku wolności. Tej od: samolubstwa, złych nawyków, uzależnień, nałogów oraz wolności do: życia nastawionego na dobro nie tylko własne, lecz także innych, na dzielenie się, współodczuwanie, życzliwość, niesienie pomocy. Uczestnicy TED od razu zostali zaproszeni do przemyśleń, refleksji nad problemem odpuszczania: bliźnim, sobie, Panu Bogu i nad przyjmowaniem przebaczenia Bożego i człowieczego.

Jerzy Marcol i Stuart McAllister

Do takich przemyśleń zapraszał ks. dr Grzegorz Olek w czasie porannych wykładów od 5 do 7 lipca. Dokonywał rozbiórki na części pierwsze najważniejszych przykazań Boga: wezwań do kochania, przebaczania, odpuszczania. Zamiast zawartej w modlitwie Ojcze nasz prośby „i odpuść nam nasze winy” użył sformułowania „i daruj nam nasze długi”. Zamiast przykazania „kochaj bliźniego swego jak siebie samego” – „kochaj sąsiada jak siebie samego”. Wykładowca wykazał nie tylko, że możliwe są różne przekłady oryginalnego tekstu Nowego Testamentu, ale że powinniśmy stale na nowo rozważać treść i znaczenie Bożych wskazań i dążyć do tego, by wpływały one na nasze codzienne wybory, życiową postawę, nasze działania, zachowania, rozmowy, związki.

Poranny cykl wykładowy w kolejnych dniach prowadził ks. Timothy Hinrichs. W nagranych w USA wykładach, tłumaczonych na język polski przez Renatę Hinrichs, w oparciu o Księgę Hioba analizował postawę i wypowiedzi bohatera księgi i jego przyjaciół. Zachęcał słuchaczy do stawiania sobie różnych pytań, m.in.: Czy cierpienie jest powiązane z moim postępowaniem? W jakim stopniu jest próbą wiary, charakteru, wytrwałości? Czy umiem prosić o wsparcie lub czy potrafię udzielić wsparcia w cierpieniu? Jakim jestem przyjacielem? Czy Bóg jest obecny pośród ludzkiego cierpienia? I co z tego wynika?

dk. Katarzyna Kowalska i ks. Grzegorz Olek rozmawiali o książce Czerwona nić przez Biblię

Do stawiania pytań i szukania odpowiedzi zachęcali także prowadzący webinaria eksperci z różnych dziedzin. Biblista, prof. Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu Piotr Lorek apelował, by czytając Biblię skupiać się na tym, co najistotniejsze dla życia wiary, zbawienia, wieczności, czyli na samym Bogu, obecnym w swoim Słowie. Tę potrzebę podkreślał także dr Mateusz Jakubowski, wzywając, by stale na nowo odkrywać znaczenie krzyża i zmartwychwstania Chrystusa. Filozof i teolog Paweł Nowakowski rozważał pochodzenie i naturę zła, podkreślając, że nie tylko ludzie nauki, ale każdy z nas powinien być świadomy istoty zła i dążyć ku dobru. Psychoterapeutka Alina Lorek mówiła o emocjach pierwotnych, których sobie czasem nie uświadamiamy lub których nie potrafimy okazać i o tym, że wcale nie jest łatwo kochać siebie samego.

W wystąpieniach kolejnych ekspertów również były refleksje nad potrzebą odpuszczania, dojrzewania, pokonywania wstydu, przekazywania wiary, pełnienia w sposób właściwy swojej roli w małżeństwie i nad wieloma innymi zagadnieniami związanymi z chrześcijańskim powołaniem i z codzienną praktyką, pełną zakrętów i wyzwań.

Codziennie dwa webinaria – łącznie szesnaście spotkań – przyciągnęły setki odbiorców, którzy nie zawsze oglądali je na żywo, ale mieli możliwość obejrzeć nagrania w dogodnym dla siebie czasie.

Wieczorne spotkania ewangelizacyjne przebiegały po hasłem Idź, a każdego dnia było ono rozszerzane o kolejne wezwania, np.: Idź i… pragnij dobra, szukaj sprawiedliwości, miej nadzieję, bądź szczęśliwa/szczęśliwy, przebaczaj, kochaj.

Zespół CME

Główny mówca Stuart McAllister, którego tłumaczył Jan Marcol, w porywający sposób zachęcał do aktywnych, wytrwałych poszukiwań dobra, miłości, nadziei, szczęścia, czyli tych wartości, których wszyscy potrzebujemy jak duchowego tlenu. Potrzebujemy, by nie dusić się z powodu nierozwiązanych konfliktów, urazów, braku przebaczenia, nieufności, niepewności, lęku, niesprawiedliwości, obmowy, hejtu. Spotkania były tak skonstruowane, że nie tylko wystąpienia ewangelisty, ale i treści pieśni, modlitwy, krótkie formy teatralne, wywiady z zaproszonymi gośćmi inspirowały do odkrywania drogi ku dobru i szczęściu, pobudzały do prawdziwej nadziei, oferowanej przez Chrystusa, do odkrywania prawdziwego znaczenia, sensu i celu życia. W jednej z pieśni zespół CME śpiewał: „Jezu, trzymaj mnie blisko, bez Ciebie nie mam nic, Twa łaska dała mi wszystko, za cenę Twojej krwi. Co mogę Tobie dać gdy puste ręce mam? Serce gorące, gotowe by służyć Temu co sługą się stał. Niech moje usta ogłoszą chwałę Temu co chwałą się okrył sam”.

Pensjonariusze domu opieki „Emaus” w Dzięgielowie oglądają transmisję TE

Organizatorem TED było Centrum Misji i Ewangelizacji (CME). Reżyserem transmisji był ks. Tymoteusz Bujok, zastępca dyrektora CME ds. ewangelizacji, rozmowy duszpasterskie online prowadzili Mariola i Roman Fengerowie, kontakt z odbiorcami w mediach społecznościowych utrzymywała Bożena Giemza, rolę gospodyni wieczorów pełniła diakon Katarzyna Kowalska, stroną techniczną i muzyczną przedsięwzięcia zajmował się Marcin Iskrzycki wraz z licznym gronem wolontariuszy, pracę wolontariuszy koordynowała Katarzyna Wesner-Macura, pracę wykładowców i webinarzystów Marek Cieślar. Nad całością czuwał diakon Paweł Gumpert Obst, dyrektor CME. Łącznie przy realizacji programu pracowało codziennie około 50 osób.


72. Tydzień Ewangelizacyjny zakończył się 11 lipca, ale może trwać nadal. Wystarczy wejść na YouTube: TYDZIENEWANGELIZACYJNY i po raz pierwszy lub kolejny wsłuchać się w wykład biblijny, wziąć udział w webinarium lub w spotkaniu ewangelizacyjnym. Można też zachęcić do tego samego przyjaciela, znajomego, sąsiada. Program z opisem tematyki i informacją o wszystkich wykładowcach znajduje się na www.te.cme.org.pl. Warto wracać do chwil, w których wydarzyło się coś ważnego. Warto słuchać Boga, gdy staje na naszej drodze.

zdjęcia: Natalia Duda

„Zwiastun Ewangelicki” 15-16/2021