miniatura

– Ogólnopolska Konferencja Duchownych

W Wiśle w dniach 28-29 czerwca 2021 r. po rocznej przerwie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, która jest corocznym spotkaniem wszystkich duchownych luterańskich. W ubiegłym roku ze względu na pandemię zostało ono odwołane. W tym roku sytuacja niepewności także długo komplikowała ogłoszenie terminu i miejsca obrad. Ostatecznie wybrano Wisłę Centrum i zwyczajowy termin w pierwszym tygodniu po zakończeniu roku szkolnego. Wprowadzono jednak także możliwość uczestniczenia w spotkaniu poprzez portal do wideokonferencji. Przeważająca większość duchownych przyjechała do Wisły. Przez Internet łączyło się około 20 osób.

Konferencja rozpoczęła się rozmyślaniem i modlitwą ks. Grzegorza Frydy. Na początku zebranych pozdrowił burmistrz Wisły, a jednocześnie kurator diecezji cieszyńskiej Tomasz Bujok. Następnie zebrani wysłuchali trzech referatów. Bp Adrian Korczago mówił o Pastoralnych wyzwaniach doby pandemii w kontekście przeżywanej destrukcji i doświadczanej kreatywności. Z kolei ks. dr Grzegorz Olek zaprezentował Perspektywy tożsamości luterańskiej na XXI wiek. Wystąpienie dk. Izabeli Sikory zatytułowane było Ordynacja kobiet a tożsamość luterańska. Następnie uczestnicy w dwóch turach grup dyskusyjnych omawiali poszczególne wystąpienia. Dyskusję podsumował bp Paweł Hause. Dzień zakończyła rozmyślaniem i modlitwą dk. Małgorzata Gaś.

We wtorek 29 czerwca duchowni rozpoczęli dzień nabożeństwem spowiednio-komunijnym w kościele apostołów Piotra i Pawła. Prowadzili je duchowni diecezji warszawskiej – bp Jan Cieślar oraz ks. Michał Maku-la. Kazanie, na podstawie fragmentu z Mt 16,13-19, wygłosiła dk. Halina Radacz. Obrady były kontynuowane w sali domu zborowego. Na początku biskup Kościoła Jerzy Samiec omówił aktualną sytuację Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Wspomniał duchownych zmarłych w roku 2020 i 2021. Przekazał też życzenia duchownym przechodzącym w najbliższym czasie na emeryturę: ks. Marcinowi Undasowi, ks. Henrykowi Machowi oraz ks. Andrzejowi Foberowi.

Kolejny punkt obrad poświęcony był omówieniu realizacji uchwały Synodu Kościoła z 2019 roku o dopuszczeniu dzieci do sakramentu Wieczerzy Pańskiej. Dk. Ewa Below i dk. Wiktoria Matloch w wystąpieniu zatytułowanym Komunia Święta dla dzieci. Teoria czy praktyka przedstawiły materiały dydaktyczne i metody omawiania z dziećmi Sakramentu Ołtarza. Na zakończenie ks. dr Adam Malina i prof. Jerzy Sojka przedstawili założenia projektu nowej agendy głównej i omówili zakres wykonanych prac.

„Zwiastun Ewangelicki” 13-14/2021