miniatura

W dniu 15 maja 2021 roku w Hanowerze zmarł ks. Jan Krzywoń. Urodził się 27 maja 1940 roku w Skoczowie. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Cieszynie rozpoczął w 1958 roku studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które wtedy trwały cztery lata. W niedzielę 14 października 1962 roku został ordynowany w kościele Świętej Trójcy w Warszawie. Władze kościelne skierowały go do parafii w Świętajnie w diecezji mazurskiej. Jednocześnie opiekował się ewangelikami w Jerutkach, Gawrzyjałkach, Targowie, Rańsku. W 1962 roku poślubił Margot Cyrkiel. Małżeństwo Bóg pobłogosławił czwórką dzieci.

Od 1965 roku pracował w parafii w Mrągowie. Obejmowała ona jeszcze Użranki, Szestno i Baranowo. W 1968 roku wybrano go proboszczem tej parafii. W związku z wyjazdami do Niemiec parafian, a także duchownych, od 1968 roku dojeżdżał do ewangelików w Nawiadach, Pieckach i Dłużcu, a od 1970 roku do Ukty i Krutyni. Przez trzy lata był też administratorem parafii w Giżycku. Oprócz codziennej służby duszpasterskiej wiele czasu zajmowały mu remonty i starania o liczne nieruchomości. Dodatkowo w latach 1968-1972 był też diecezjalnym duszpasterzem młodzieży.

Jego praca przypadła na szczególnie trudny okres nawrotu dyskryminacyjnej polityki lokalnych władz oraz nietolerancyjnych postaw napływowej ludności wobec ewangelików. To spowodowało, że wraz z rodziną podjął trudną decyzję i w 1981 roku wyjechał do RFN. Rodzina Krzywoniów zamieszkała w Hanowerze. Ks. Jan Krzywoń nie został przyjęty jako duchowny parafialny do służby w Ewangelicko-Luterańskim Kościele Krajowym Hanoweru. W miarę możliwości angażował się w okolicznych parafiach. Odprawiał w zastępstwie nabożeństwa, prowadził godziny biblijne, spotkania dla seniorów. Przez wiele lat pisał różne teksty do „Posła Ewangelickiego”, który wydawany był w Londynie i docierał do ewangelików z Polski, którzy po II wojnie światowej rozproszyli się po całym świecie. Starał się cały czas utrzymać kontakty z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Do końca swego życia był stałym czytelnikiem „Zwiastuna Ewangelickiego” i „Kalendarza Ewangelickiego”. Często odwiedzał Polskę.

„Zwiastun Ewangelicki” 10/2021