miniatura

Konferencja EKOpedagogicznie: pedagogika religii wobec wyzwań ekologii odbyła się 20 maja 2021 r. na platformie internetowej. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób. Organizatorami konferencji byli: Polska Rada Ekumeniczna (PRE), Wydział Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT) i Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie. Do udziału w konferencji zapraszano nauczycieli religii i metodyków nauczania religii, badaczy zajmujących się pedagogiką religii i kultury, pedagogów zainteresowanych szeroko pojętą chrześcijańską edukacją proekologiczną, a także osoby zaangażowane w promocję chrześcijańskiej kultury proekologicznej.

Program konferencji składał się z 4 bloków i 20 wykładów, w których poruszano m.in. tematy związane z pedagogiką religii oraz pedagogiką kultury wobec wyzwań ekologii. Przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Prawosławnego, Ewangelicko-Metodystycznego, Rzymskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitów, Zielonoświątkowego mówili o tym, jakie ekologiczne aspekty można odnaleźć w ich teologii oraz jak problematyka ekologiczna może być przedstawiana na lekcjach religii.

W jednym z wykładów w pierwszej części abp dr hab. Jakub Kostiuczuk (ChAT) mówił o problematyce ekologicznej w kontekście katechezy szkolnej. „Kwestie ekologiczne mogą być wplecione w większość lekcji religii” – podkreślił.

Dr hab. Agnieszka Piejka (ChAT) w referacie pt. Ekologia jako wartość w życiu i edukacji człowieka – perspektywa pedagogiki kultury skupiła się przede wszystkim na kwestii przeżywania i uwewnętrzniania wartości w wychowaniu ekologicznym. O edukacji ekologicznej w przedszkolu mówiła dr Barbara Głasek, która wskazała na to, że w pracy z najmłodszymi można wykorzystywać surowce wtórne w pracach plastycznych albo przygotowywać pokazy mody i prezentować kreacje wykonane z makulatury, nakrętek, plastikowych opakowań.

Ostatnią część konferencji poświęcono metodyce nauczania religii, czyli praktycznemu wymiarowi. Temat ekologii pojawia się obecnie wszędzie, dlatego dzieci na lekcjach religii pytają „Czy Pan Jezus był eko”. Tym tematem zajęła się Elżbieta Byrtek (ChAT): „Budzenie wrażliwości na kwestie związane z relacjami pomiędzy człowiekiem a naturą, poczucie odpowiedzialności za wpływ na środowisko, a także świadomość zależności losów ludzi i stworzenia skłania do wspólnego szukania odpowiedzi na postawione przez ucznia pytanie. Jeśli uczeń zadał takie pytanie, to jest ono ważne i z pewnością warto szukać na nie razem odpowiedzi”.

Bogdan Kuźmiuk z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie zwrócił uwagę, że katecheci oprócz działań stricte pedagogicznych powinni zachęcać uczniów do różnych form aktywności na rzecz społeczności lokalnej i wspólnot parafialnych (np. porządkowanie terenu cmentarza), a także do wolontariatu. Dzięki temu rośnie świadomość ekologiczna zarówno w rodzinach, jak i wśród parafian.

W ostatnim wystąpieniu Agata Rysiewicz z Niepublicznej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej w Krakowie zachęcała nauczycieli do szukania w Biblii fragmentów, które mówią o ochronie i właściwym zarządzaniu dobrami Ziemi, bo troska o środowisko jest osadzona w Biblii, a nie jest pomysłem dopiero w XX wieku.        

„Zwiastun Ewangelicki” 11/2021