miniatura

W Cieszynie 18 kwietnia 2021 r. odbyło się nabożeństwo z okazji rocznicy 500-lecia wystąpienia Marcina Lutra w Wormacji. „Chcemy prosić o odwagę wiary dla nas we współczesnym świecie. Chcemy wspominać, ale przede wszystkim patrzeć w przyszłość” – powitał uczestników w kościele Jezusowym w Cieszynie oraz tych przed monitorami proboszcz parafii ks. Marcin Brzóska. Nabożeństwo miało charakter młodzieżowy – pieśni przygotował zespół młodzieżowy, teksty biblijne oraz modlitwy czytali młodzi ludzie.

Historię wydarzeń w Wormacji sprzed 500 lat przedstawił ks. Marcin Brzóska, a następnie zaprezentowano film, w którym kilka osób odpowiedziało na pytanie, jakie znaczenie miały wydarzenia w Wormacji oraz co to znaczy być ewangelikiem.

Kazanie wygłosił ks. Adam Malina, prezes Synodu Kościoła. Podstawą rozmyślania były fragmenty z 7 i 8 rozdziału Księgi Nehemiasza. Marcin Luter przed sejmem w Wormacji „był dobrze przygotowany. Miał wszystko, co potrzebne. Miał sumienie, w którym rozważał za i przeciw i miał wiarę i odwagę. To wystarczyło. Już wiedział, co jest najważniejszym skarbem Kościoła, co jest podstawą zbawienia. Wiedział, że to jest dobry kierunek, którego trzeba się trzymać. Był pewien, komu zaufał. Wiedział, skąd o tym wie – z kart Pisma Świętego. Może nie wiedział jak to zrobić, żeby innych do tego przekonać” – mówił kaznodzieja. Następnie nawiązał do historii ludu wybranego i powrotu z wygnania do Jerozolimy pod wodzą Nehemiasza. Był on pewnego rodzaju reformatorem, który zainicjował odbudowę miasta i twórcą nowego sposobu spojrzenia na Boga po powrocie z niewoli. Łącząc historię Nehemiasza i Marcina Lutra ks. Adam Malina podkreślił, że nie wracamy do tych historii, żeby pokazać, kto w przeszłości miał rację. Wracamy, „żeby wspomnieć, że to Pan Bóg ma zawsze rację, że Pan Bóg może być naszą ostoją. Może dawać siły do wiary, odwagę do niej i siłę do składania świadectwa”.

W trakcie nabożeństwa odbył się także chrzest czwórki dzieci.

„Zwiastun Ewangelicki” 9/2021