miniatura

Nabożeństwo z okazji 170-lecia wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła w Oleśnie odbyło się w reżimie epidemicznym 2 maja 2021 r. Kościół w Oleśnie na Opolszczyźnie jest jednym z pięciu kościołów należących do parafii w Lasowicach Wielkich. Pozostałe znajdują się w Lasowicach Wielkich, w Lasowicach Małych, w Fosowskiem i w Zawadzkiem. We wszystkich odbywają się nabożeństwa, a duszpasterzem parafii jest od 23 lat ks. Ryszard Pieron.

W uroczystym nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele poszczególnych filiałów lasowickiej parafii. Reprezentant władz samorządowych, sekretarza gminy Olesno Janusz Wojczyszyn przekazał parafianom pozdrowienia.

Z powodu pandemii nie zorganizowano spotkania, które przybliżyłoby historię kościoła w Oleśnie, dlatego na samym początku proboszcz parafii w Lasowicach ks. Ryszard Pieron przedstawił dzieje powstania ewangelickiego zboru i kościoła (Fenigowy kościół w Oleśnie).

Kazanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec, rozważając tekst z Ewangelii Łukasza 19,37-40. Ze względu na to, że była to Niedziela Cantate wiele miejsca poświęcił pieśni i śpiewaniu: „W śpiewie wyrażamy co dla nas jest najważniejsze. Wyrażamy tak naprawdę wszystko to, co nam towarzyszy. Wyrażamy w pieśni przecież także nasz żal, smutek, żałobę. (…) Z drugiej strony, kiedy kochamy też wyrażamy miłość pieśnią. (…) Pamiętajmy, że możemy się modlić – to jest przywilej. Możemy prosić – to też jest przywilej. I możemy, i powinniśmy Panu Bogu dziękować, ale wtedy, gdy będziemy myśleli z wdzięcznością, to wtedy też pojawi się muzyka i śpiew w naszych duszach. (…). Pan Bóg patrzy nie na to, w jaki sposób śpiewamy, ale patrzy na serce, na duszę, na to, co stoi za śpiewem”. Na zakończenie kazania biskup Kościoła życzył parafianom w Oleśnie oraz w okolicznych parafiach, aby widzieli, że do Pana Boga można przychodzić śpiewając i dziękując za cuda, jakie uczynił.

Podczas nabożeństwa wspomniano księży pełniących służbę w Oleśnie i odsłonięto pamiątkową tablicę. Ważnym punktem uroczystości było podziękowanie Karolowi i Lidii Schoenfeld za 40 lat służby, którą pełnią jako kościelni w Oleśnie.

W trakcie uroczystości śpiewała Aneta Barcz, a na gitarze akompaniował jej Karol Barcz. Ks. Ryszard Pieron przekazał także pozdrowienia, które przysłano z okazji jubileuszu. Obecny na uroczystości był ks. Henryk Schröder, były proboszcz w Kluczborku, który przekazał słowa pozdrowienia i wspominał czasy wspólnej pracy z parafianami w Oleśnie.

Ks. Ryszard Pieron składa życzenia Karolowi i Lidii Schoenfeldom

„Zwiastun Ewangelicki” 10/2021