miniatura

– zapraszamy na Kirchentag

 

Wiele miejscowości oraz wizyty online

Po Berlinie (2003) i Monachium (2010) Niemieckie Ewangelickie Dni Kościoła (DEKT) i Komitet Centralny Niemieckich Katolików zapraszają na kolejne Ekumeniczne Dni Kościoła. Współzapraszającymi są lokalne Kościoły: Kościół Ewangelicki Hesji i Nassau, który jest Kościołem partnerskim Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz Diecezja Limburg Kościoła Rzymskokatolickiego. Oficjalnie organizatorzy napisali, że spotkanie odbędzie się od 13 do 16 maja 2021 roku we Frankfurcie nad Menem. W czasie COVID-19 nie jest to jednak takie proste i oczywiste.

Ze względu na obostrzenia pandemiczne i brak możliwości organizowania wydarzeń masowych tym razem to ekumeniczne spotkanie będzie zupełnie inne. Głównym miejscem jest Frankfurt/M, ale jednocześnie jesteśmy zaproszeni do różnych miejsc, gdzie będą organizowane wydarzenia w ramach Ekumenicznych Dni Kościoła. Będzie można je odwiedzić, czy to w swoim miejscu zamieszkania, jeśli program będzie realizowany w lokalnej parafii, czy też online przy pomocy swojego komputera.

Hasło

Zobacz to hasło 3. Ekumenicznych Dni Kościoła. To interpretacja wersetu „Idźcie i zobaczcie” z Ewangelii Marka 6,38 i pochodzi z opisu nakarmienia pięciu tysięcy. Ta historia, to świadectwo zaufania Jezusa do uczniów, zaufania do ich talentów i darów. Dzisiaj to wezwanie do wykorzystania zasobów, które już posiadamy, które każdy z nas wnosi, do konstruktywnego radzenia sobie z tym, czego doświadczamy. Szczególnie teraz.

Motto wzywa nas też do patrzenia. Działanie zaczyna się od dostrzeżenia cierpienia i troski, piękna i szczęścia. Ale Zobacz to także pytania: czy coś możemy przeoczyć; na co zamykamy nasze oczy; gdzie odwracamy wzrok? Przesłanie Zobacz nie ogranicza się do samego patrzenia, ale wzywa do zmiany perspektywy i aktywnego działania. Mamy swobodę podejmowania decyzji i dlatego jesteśmy odpowiedzialni za wprowadzanie zmian. Odpowiedzialność ta nie może zostać po prostu przerzucona na nadrzędną instytucję czy organizację. Każdy człowiek może coś zmienić.

W tym sensie jesteśmy zaproszeni, aby w czasie Ekumenicznych Dni Kościoła we Frankfurcie/M spojrzeć na świat, na ludzkie troski i lęki, i razem szukać rozwiązań. Sekretarz generalna DEKT Julia Helmke, sformułowała to w ten sposób: „Jako Niemieckie Ewangelickie Dni Kościoła i jako Komitet Centralny Niemieckich Katolików zobowiązujemy się nie odwracać wzroku, ale przyglądać się z bliska. Widzimy w Kościele i w społeczeństwie, co leży odłogiem, co boli, co ludzie naprawdę powinni zobaczyć. Z kolei mieszkańcom Frankfurtu mówimy: Spójrzcie też na nas! Czego można się po nas spodziewać, co chcemy wspólnie zrobić dla tego społeczeństwa w tym czasie?”.

W Niemczech przy okazji tego międzywyznaniowego spotkania wiele dyskutuje się na temat ekumenicznego przeżywania Wieczerzy Pańskiej. Julia Helmke wyjaśniła, że prezydium Ekumenicznych Dni Kościoła nie koncentrowało się na tej sprawie. Wskazała, że dla niej osobiście w historii biblijnej zapisanej przez ewangelistę Marka ważny jest fakt, że „nie chodzi tam o Ostatnią Wieczerzę, ale o wspólnotę spożywającą posiłek”. Dlatego też dla niej bardziej istotne są pytania typu: czym możemy się podzielić z innymi; jak możemy dać sobie nawzajem dary, które posiadamy? Moment łaski, który zdarza się podczas wspólnego jedzenia i dzielenia się, jest momentem zwrotnym, którego efektu końcowego nie można wcześniej przewidzieć. „Ekumeniczne Dni Kościoła oferują wiele możliwości, aby doświadczyć tego działania. Bóg nas wzmacnia. Bóg nas posila. I tak my także możemy się wzajemnie wzmacniać i posilać” – powiedziała J. Helmke.

Program

Organizatorzy ułożyli program w trzech głównych blokach. Pierwszy jest zatytułowany: Wszystko wokół pytania o wiarę i zaufanie? Drugi – Jesteśmy razem w niebezpieczeństwie? Trzeci – Jeden świat – globalna odpowiedzialność? Formułując tematy świadomie zakończono je znakiem zapytania, aby postawić różne ważne pytania i wspólnie szukać na nie odpowiedzi. Czy naprawdę pytanie o wiarę i zaufanie jest dla nas jeszcze ważne? Jak zmieniają się Kościoły i nasz sposób przeżywania wiary chrześcijańskiej? Czy wspieramy się razem w niebezpieczeństwie? Co trzyma nasze społeczeństwa razem? Czy jesteśmy już cyfrowym społeczeństwem? Czy wykazujemy się odwagą cywilną? Jak radzimy sobie z religijną różnorodnością? Czy w obliczu kryzysu klimatycznego łączy nas wspólna odpowiedzialność?

Wszyscy, którzy odwiedzili kiedyś Kirchentag w Niemczech, są przyzwyczajeni do obszernej książeczki, zawierającej ponad tysiąc różnych punktów programu, który był gotowy miesiąc lub dwa przed rozpoczęciem spotkania. Tym razem książeczki nie będzie. Program można poznawać na www.oekt.de lub ściągnąć sobie aplikację na smartfon. Co jednak najważniejsze – program nie jest zamknięty. Oferta jest rozszerzana jeszcze w maju. Różne parafie i organizacje z Niemiec i z innych krajów postanowiły włączyć się we współtworzenie tego wydarzenia i zorganizować kolejne punkty programu lokalnie – u siebie, w swojej miejscowości. Na specjalnej wirtualnej mapie będzie można wyszukać te wydarzenia i w nich uczestniczyć. To spotkanie z jednej strony będzie skoncentrowane na Frankfurcie/M, ale jednocześnie będzie też rozproszone i cyfrowe.

Jak zwykle do prowadzenia studiów biblijnych zostały zaproszone znane osoby. W tym roku wykłady biblijne poprowadzą m.in.: bp Hans Bedford-Strohm – przewodniczący Rady Ewangelickiego Kościoła w Niemczech, abp Musa Panti Filibus – prezydent Światowej Federacji Luterańskiej, bp Margot Käßmann – była przewodnicząca Rady Ewangelickiego Kościoła w Niemczech i była sekretarz generalna DEKT.

Ekumeniczne nabożeństwo na rozpoczęcie Ekumenicznych Dni Kościoła zaplanowane jest na 13 maja w święto Wniebowstąpienia Pańskiego o godz. 10.00. Nabożeństwo końcowe rozpocznie się w niedzielę, również o godz. 10.00. Oba będą transmitowane online, jak również przez niemiecką telewizję.

W tym ekumenicznym spotkaniu uczestniczyć będą też najważniejsze osoby w Niemczech. Podczas uroczystego wieczoru w piątek 14 maja od godz. 19.00 pozdrowienia do uczestników wygłosi prezydent Niemiec Frank Walter Steinmeier. Z kolei kanclerz Angela Merkel będzie uczestniczyć w dyskusji pt. Przyszłość możemy budować tylko razem: Dlaczego ochrona klimatu potrzebuje wszystkich pokoleń. Będzie ona nagrana i dostępna do obejrzenia na stronie www.oekt.de od soboty 15 maja.

Dużym wydarzeniem kulturalnym będzie premiera ekumenicznego oratorium Eins (Jeden), która zaplanowana została na 14 maja o godz. 20.00. Autorami libretta są dwaj duchowni: ewangelicki i katolicki. Wykonawcami jest czterech solistów wraz z 50-osobową orkiestrą, chórem i tancerzami. Historia nawiązuje do fragmentów z Dziejów Apostolskich. Opowiada o dwóch kobietach. Dziennikarka Julia podróżuje w celach badawczych od czasów nam współczesnych do czasów pierwszych chrześcijan. Spotyka tam Junię, którą apostoł Paweł pozdrawia w swoim liście do zboru w Rzymie (zob. Rz 16,7), nie tylko jako krewną, ale także jako wybitną postać wśród apostołów. Obie spotykają się z apostołami Piotrem i Pawłem. Obserwują konflikt między pogańskim i żydowskim rozumieniem Chrystusa. Julia doświadcza, jak młode zbory świętują wydarzenia Wielkanocy i Święto Zesłania Ducha Świętego. Dowiaduje się też o eskalacji konfliktu, który prowadzi do ukamienowania Szczepana.

Uczestnictwo

Udział w 3. Ekumenicznych Dniach Kościoła jest bezpłatny. Główne podia dyskusyjne, godziny biblijne będą możliwe do obejrzenia online na stronie www.oekt.de. Te nagrania będą dostępne również po 16 maja. Dla osób, które chciałyby aktywnie uczestniczyć w dyskusji, czy w spotkaniach o określonej liczbie uczestników, konieczne będzie utworzenie własnego konta na www.oekt.de. Wtedy będzie można zapisywać się na wydarzenia z ograniczoną liczbą uczestników. Strona oekt prowadzić będzie również księgę gości, gdzie można będzie przekazać swoje pozdrowienia i zdjęcia.

Program – udział Polaków

Kościół Ewangelicki Hesji i Nassau organizuje dyskusję pt. Prawa człowieka – zagrożona wolność – kurcząca się przestrzeń i nasza chrześcijańska odpowiedź. Dyskusja online odbędzie się w czwartek 13 maja od godz. 13.00 do godz. 15.30. Uczestniczyć w niej będzie Zofia Niemczyk, studentka teologii. Na wydarzenie konieczna jest rejestracja do 7 maja na www.kurzelinks.de/HumanRights.

Zaproszenie do współorganizowania Dni Kościoła lokalnie podjęliśmy także w Polsce. W czwartek 13 maja o godz. 18.30 na rozpoczęcie Ekumenicznych Dni Kościoła będziemy z różnych perspektyw rozmawiać na temat hasła przewodniego. Krótkie rozważanie na ten temat wygłosi ks. Birgit Hamrich z Frankfurtu i ks. Michał Makula z Łodzi. Spotkanie zakończy się modlitwą ekumeniczną. Będzie tłumaczone symultanicznie. Polska Rada Ekumeniczna planuje na 15 maja o godz. 11.00 warsztaty ekologiczne: Być EKO! Jak zachęcać w Kościołach? Rozmowa na temat dobrych praktyk. Parafia Świętej Trójcy w Warszawie planuje polsko-niemieckie spotkanie młodzieży. Z kolei prezentację projektu Kościół w sieci zorganizuje grupa inicjatywna. Szczegóły będziemy podawać na bieżąco na stronie internetowej www.luteranie.pl i w mediach społecznościowych.

Zapraszamy!

„Zwiastun Ewangelicki” 9/2021