miniatura

Światowa Federacja Luterańska (ŚFL) zaprezentowała 28 kwietnia 2021 r. podczas spotkania komitetu organizacyjnego logo XIII Zgromadzenia Ogólnego ŚFL. „Jest to kolorowe i żywe logo, które dobrze oddaje temat zgromadzenia – Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja” – powiedział bp Támas Fabiny, przewodniczący Światowego Komitetu Organizacyjnego Zgromadzania Ogólnego.

Logo łączy w sobie temat Zgromadzenia Ogólnego, wartości ŚFL oraz lokalny kontekst. Trzy symbole – reprezentujące Ciało, Ducha i nadzieję – ukazują jedność w Chrystusie, inspirowaną przez Ducha Świętego i powołaną do niesienia światu przemieniającej nadziei i miłości Boga. Kolorystyka łączy przyrodę i geografię Polski.

Logo opracowała Kristen Opalinski, amerykańska graficzka polskiego pochodzenia, która kieruje departamentem ds. relacji ekumenicznych i międzyreligijnych Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Ameryce. O swojej pracy powiedziała: „Nie byłam dotąd tak bardzo podekscytowana, ani nie czułam się tak osobiście związana z żadnym projektem. Jako światowa, luterańska rodzina jesteśmy związani ze sobą na wiele różnych sposobów i chciałam to przekazać poprzez logo. Mam nadzieję, że będzie ono nas inspirować i wzmacniać, gdy będziemy oczekiwać na spotkanie naszej wspólnoty w Krakowie i wszędzie na świecie w 2023 roku”.

„Dla naszego małego Kościoła Zgromadzenie Ogólne ŚFL jest niezwykle ważnym wydarzeniem, bo zwróci uwagę na naszą społeczność w Polsce, w Europie i na świecie, a za sprawą światowej wspólnoty luterańskiej widoczne będzie przesłanie, że wszystkie Kościoły są tak samo ważne bez względu na wielkość czy zamożność” – powiedział biskup Kościoła Jerzy Samiec.

Z kolei sekretarz generalny ŚFL ks. Martin Junge stwierdził: „Podczas przygotowań do zgromadzenia logo pozwoli nam pokazać, że jesteśmy jednym Ciałem, inspirowanym przez jednego Ducha oraz żyjącym i pracującym razem w jednej nadziei”.


XIII Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej odbędzie się w dniach 13-19 września 2023 roku w Krakowie.

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem decyzyjnym ŚFL. Gromadzi przedstawicieli wszystkich Kościołów członkowskich ŚFL, by zmotywować wspólnotę luterańską do składania świadectwa i pełnienia służby w nadchodzących latach. Spotkanie w Krakowie będzie również okazją do refleksji nad sytuacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to drugie Zgromadzenie Ogólne w tym regionie, po obradach w Budapeszcie na Węgrzech w 1984 roku.

Temat przewodni Zgromadzenia Ogólnego to: Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja, a trzy podtematy to: Duch Święty Stwórca, Duch Święty Pojednawca oraz Duch Święty Odnowiciel.

ŚFL zrzesza 148 Kościołów członkowskich w 99 krajach, czyli 77 milionów luteran na świecie.

„Zwiastun Ewangelicki” 9/2021