miniatura

Kursy próbne

Wyższa Szkoła Kościelna Wuppertal/Bethel (Die Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel) oferuje młodym ludziom możliwość bezpłatnego, próbnego zapoznania się z kierunkiem studiów – teologia ewangelicka. Aby to zrobić, mogą oni uczęszczać na kursy online, które będą organizowane w semestrze letnim, rozpoczynającym się 13 kwietnia. Kurs próbny skierowany jest do osób, które nie ukończyły 20 roku życia i zdały maturę. Oferta jest bezpłatna i obejmuje 18 kursów dydaktyczno-informacyjnych specjalnie wybranych przez uczelnię dla tej grupy docelowej.

Wyższa Szkoła Kościelna jest uznanym przez państwo miejscem studiów wyższych i jest prowadzona przez Kościoły ewangelickie. Ma dwie siedziby: w Wuppertalu i Bielefeldzie. W Wuppertalu studiują przyszli duchowni. Z kolei w dzielnicy Bielefeldu Bethel podnoszą swoje kwalifikacje przedstawiciele kadry kierowniczej ze stowarzyszeń diakonijnych i instytucji społecznych.

na podstawie unserekirche.de

Drzewa sadzone z nadzieją

W Kościele Ewangelicko-Luterańskim w Jordanii i Ziemi Świętej (The Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land; ELCJHL) powstała inicjatywa upamiętnienia ofiar COVID-19. Planuje się, by za każdą zmarłą osobę zasadzić drzewo oliwne lub inny rodzimy gatunek drzewa. Inicjatywa Drzewo życia została ogłoszona w grudniu i rozpoczęła się pod koniec marca. Na terytorium palestyńskim „2834 dusze pozostawiły łzy, ból i wspomnienia – to bliscy porwani przez pandemie COVID-19 ” – powiedział biskup Sani Ibrahim Azar, który zasadził pierwsze drzewo przy Szkole Nadziei w Ramallah prowadzonej przez ELCJHL. Biskup podkreślił, że „zamienianie tego bólu i smutku w nadzieję daje nam siłę, by pozostać w obecności bliskich, którzy opuścili nas w tragicznych okolicznościach, ale będą nadal mieszkać w naszych sercach, gdy te korzenie drzew uderzą w głębiny ziemi”. Przy każdym drzewie będzie tabliczka z imieniem zmarłego. Za projekt odpowiada kościelne Centrum Edukacji Ekologicznej.

W sadzeniu drzew wzięli udział m.in. uczniowie i nauczyciele ze szkoły oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa w Palestynie. Bp Azar przypomniał o kontynuowaniu walki z wirusem z „nadzieją, zapobieganiem, dystansem, noszeniem masek i troską o naszych bliskich”. Inicjatywa służy również podniesieniu świadomości na temat znaczenia ochrony rodzimych drzew.

na podstawie lutheranworld.org

Kurs wiary w Bułgarii

„Kiedy przyjechaliśmy do Pyrwomaj 20 lat temu – mówi pastor Delcho Atanasov z Bułgarii – w naszej parafii nie było Romów. Dziś połowa parafian należy do tej mniejszości etnicznej”. Według ks. Atanasova wielu Bułgarów nie jest zainteresowanych wiarą w Boga i Kościołem, podczas gdy chrześcijańscy Romowie są dumni ze swoich religijnych przekonań.

Dlatego parafia ewangelicka w Pyrwomaj uruchomiła kursy wiary dla Romów. „Sytuacja Romów jest pod pewnymi względami wyjątkowa – mówi ks. Atanasov – wielu z nich nie potrafi lub z trudem umie czytać i pisać. W społeczności romskiej nadal panuje struktura patriarchalna”. To właśnie ta ostatnia skłoniła tę bułgarską parafię do przygotowania specjalnego programu dla Romów.

Kurs wiary dla Romów trwa dwa lata i składa się z trzech modułów: Ja, Chrystus i inni, Dla siebie nawzajem oraz Dla mnie i mojego domu. Mężczyźni kończą pierwszy moduł w małych grupach w ośrodku szkoleniowym. Pozostałe dwa moduły odbywają się w formie obozów rodzinnych z żonami. Od 2016 roku dwie grupy już ukończyły ten kurs. Trzecia rozpoczęła pracę w listopadzie 2019 roku. Romowie są najbiedniejszą grupą społeczeństwa Bułgarii, dlatego uczestnicy nie mają środków, aby płacić za szkolenia. Środki pozyskiwane są od zagranicznych partnerów.

Kursy wiary cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego trzeci kurs odbywa się już w dwóch miejscach: w wioskach Lenovo i Gradets. W tej drugiej remont sali parafialnej, która pomoże w rozwoju parafii, wspiera Dzieło Gustawa Adolfa (Gustaw-Adolf-Werk; GAW).

na podstawie glauben-verbindet.blogspot.com

Kościół młodzieży

W Lipsku działa od 2016 roku kościół młodzieży „PAX” (Jugendkirche Leipzig). Jeden z lipskich, 150-letnich kościołów z ciemnymi ławkami został przekształcony w kościół młodzieży jako projekt diecezjalny. Postawiono krzesła, zainstalowano nowe oświetlenie, nagłośnienie oraz kamery do transmisji wideo, a wszystko to przy wsparciu finansowym diecezji i Ewangelickiego Kościoła w Niemczech (EKD).

Teraz to młodzi ludzie stoją za kamerami i miksują dźwięki, piszą posty na blogach i na Facebooku, relacjonują wydarzenia. „Mamy tu bardzo zaangażowanych młodych ludzi” – mówi o swoich wolontariuszach ks. Grit Markert, która jest duszpasterzem młodzieży od 6 lat. W ten sposób powstają regularne transmisje internetowe nabożeństw, klipy wideo, a w okresie pasyjnym transmitowano uroczystą wieczerzę paschalną.

Kościół młodzieży wytycza nowe szlaki również w tym, co oferuje. „Od samego początku interesuje mnie młodzież jako wartość dodana naszego Kościoła” – mówi ks. Markert. Kilka miesięcy temu, oprócz zwykłych nabożeństw i wieczorów dyskusyjnych, kościół młodzieży w Lipsku po raz pierwszy zaproponował „celebrację przełomu w życiu”, swoistą alternatywę dla konfirmacji i ślubowania młodzieży (świeckiego odpowiednika konfirmacji, istniejącego tylko w niektórych regionach wschodnich Niemiec). Również ta uroczystość może się teraz odbywać cyfrowo. Ofertą zainteresowani są zwłaszcza ludzie młodzi, którzy nie mają nic wspólnego z Kościołem. Ta inicjatywa polega nie tylko na samej uroczystości, ale obejmuje także dwa wieczory dla rodziców i pięć popołudniowych spotkań z młodzieżą. „Oni szukają czegoś, w czym mogliby uczestniczyć, a co nie jest tak komercyjne, jak ślubowanie młodzieży” – mówi ks. Markert.

Kościół młodzieży w Lipsku postrzega siebie jako kościół autentyczny. „Staram się używać języka, który nie jest tak specyficznie kościelny” – podkreśla 52-letnia teolożka. Około 80 wolontariuszy tworzy indywidualne projekty, takie jak kawiarnia czy wieczory gier. Między innymi istnieje grupa „PAX Media”, która tworzy klipy i posty, ale także plakaty i ulotki.

W kościele odbywają się także wystawy organizowane we współpracy ze szkołami, młodzi ludzie przychodzą tutaj na nabożeństwa, a nawet tańczą, spotykają się, aby wymieniać się refleksjami na temat wiary i obecnych czasów. Wśród wielu inicjatyw jest też tzw. koncert z drzemką, który odbywa się w nocy w kościele 26 czerwca, kiedy kościół młodzieży obchodzi urodziny. Jeśli pozwoli pandemia i obostrzenia, odbędzie się także w tym roku. Kościół będzie oświetlony, a młodzi ludzie będą mogli usłyszeć muzykę graną na żywo. Planowany jest koncert i wspólne uwielbienie oraz food trucki. Ponadto powinni pojawić się artyści małych form teatralnych.

na podstawie ekd.de

„Zwiastun Ewangelicki” 8/2021