miniatura

W okresie pasyjnym w 2021 roku ponownie wiele spotkań pasyjnych, rekolekcji odbyło się w Internecie. Dzięki temu ewangelicy z różnych części Polski mogli uczestniczyć w wielu ciekawych inicjatywach, które były transmitowane na YouTubie lub Facebooku. W części spotkań parafianie mogli brać udział będąc w kościele, przestrzegając obowiązujących obostrzeń. Zorganizowano spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prezentujemy zaledwie niektóre z nich.


W dniach 19-21 marca 2021 r. w Łodzi rekolekcje pasyjne pt. Pamiętajmy o ogrodach prowadził ks. Marek Jerzy Uglorz, który był także mówcą w Poznaniu, Pile i Golasowicach.


Ewangelizację pasyjną pt. Święty grzesznik zorganizowano w Goleszowie w dniach 26-28 marca 2021 r. Mówcą był ks. Mirosław Czyż z Pszczyny.


Trzydniowe rekolekcje pasyjne dla dzieci w postaci 3 filmów wg scenariusza dk. Katarzyny Kowalskiej przygotowało CME w Dzięgielowie. W poszczególne dni skupiano się na następujących tematach – Dziękuj, Proś, Przepraszaj.


Parafie prowadziły także rekolekcje dla dzieci. Na platformach do wideokonferencji zorganizowano je m.in. w Golasowicach i Wodzisławiu Śląskim.


Wielkanocną konferencję #młodzi pod hasłem Kim ty jesteś? można było oglądać 3 kwietnia 2021 r. Jednym z punktów programu była opowieść ks. Piotra Sztwiertni o Szymonie Piotrze.


Parafia w Cieszynie zorganizowała 11 kwietnia 2021 r. koncert wielkanocny online pt. W drodze do Emaus. Wystąpił Wyższobramski Chór Kameralny pod dyrekcją Piotra Sikory oraz organista Wojciech Wantulok.


Parafia Wniebowstąpieniu Pańskiego w Warszawie przygotowała cykl rozważań online Emocjonalny czas pasyjny, podczas których przyjrzano się takim emocjom, jak: samotność, strach, gniew, pokora, wdzięczność czy nadzieja.     


Ks. Marek Bożek z Zielonej Góry przygotował 7 odcinków internetowych rekolekcji pasyjnych pt. 7 próśb poświęconych modlitwie Ojcze nasz.

„Zwiastun Ewangelicki” 8/2021