miniatura

Diecezja warszawska

W sobotę 27 marca 2021 r. odbyła się wiosenna sesja synodu diecezji warszawskiej. Obrady, które pierwotnie miały odbyć się hybrydowo w kościele Świętej Trójcy w Warszawie, w duchu odpowiedzialności oraz w związku z aktualną sytuacją pandemiczną, zostały przeniesione całkowicie do Internetu. Członkowie synodu po raz pierwszy w historii spotkali się na platformie do wideokonferencji. Modlitwę na rozpoczęcie synodu poprowadziła dwójka nowych duchownych w diecezji: ks. Grzegorz Fryda oraz ks. Sebastian Madejski. Drugi z księży w swoim rozważaniu przygotowanym w oparciu o tekst z 5 Mż 8,12.14 zwrócił uwagę na to, że „nawet kiedy będziemy mieć zapewnione bezpieczeństwo w postaci pięknych domów, pięknych nieruchomości, nie możemy zapomnieć o Słowie, które jest najistotniejsze i fundamentalne”.

Wiosenna sesja synodu zwyczajowo jest poświęcona całkowicie sprawozdawczości. Synodałowie zatwierdzili wszystkie sprawozdania, udzielili absolutorium radzie diecezjalnej oraz zatwierdzili preliminarz budżetowy na 2021 r. Obrady zakończone zostały modlitwą o Boże prowadzenie i błogosławieństwo na kolejny rok.        

Diecezja pomorsko-wielkopolska

Tegoroczna sprawozdawcza, wiosenna sesja synodu diecezji pomorsko-wielkopolskiej odbyła się w sobotę 27 marca 2021 r. Ze względu na pandemię COVID-19 synodałowie spotkali się za pośrednictwem Internetu poprzez platformę do wideokonferencji. Synod diecezjalny już po raz drugi obradował online.

Synodałowie zapoznali się ze sprawozdaniami duszpasterzy środowiskowych z ich działalności za rok 2020. Drogą elektroniczną swoje sprawozdania przesłali: duszpasterz młodzieży, duszpasterz motocyklistów, kapelani wojskowi oraz dyrektor diecezjalnej diakonii.

Również rada diecezjalna zdała sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2020. Bp Marcin Hintz odczytał swoje sprawozdanie z życia diecezji, a kurator Izabela Główka-Sokołowska dokonała podsumowania minionego roku, który przebiegał w cieniu pandemii koronawirusa. Ta nowa dla wszystkich rzeczywistość wymogła też nowe formy głoszenia Słowa Bożego, ewangelizacji oraz szeroko pojętej służby na rzecz drugiego człowieka. Większość życia przeniosła się do Internetu i dotyczyło to nie tylko życia społecznego, ale także życia parafii, diecezji i całego Kościoła. We wszystkich sprawozdaniach dominował właśnie temat funkcjonowania w trakcie pandemii.

Po przyjęciu wszystkich sprawozdań synodałowie zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2020 oraz protokołem komisji rewizyjnej. Synod udzielił absolutorium radzie diecezjalnej, a następnie przyjął preliminarz budżetowy na rok 2021.

Kolejną część obrad poprowadził radca prof. Jarosław Kłaczkow. Synodałowie dyskutowali i dzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi przeżywania czasu pandemii i funkcjonowania poszczególnych parafii w trudnym okresie. Pomimo lockdownu i obostrzeń w roku 2020 udało się zrealizować wiele i pojawiły się nawet pozytywne aspekty, spowodowane większą aktywnością Kościoła online. Do tych można na pewno zaliczyć transmisje nabożeństw ewangelickich na szeroką skalę – zarówno poprzez media społecznościowe, jak i przez telewizję. Zgodnie jednak wyrażono tęsknotę za powrotem do normalności, do kościelnych ławek i spotkań twarzą w twarz.

Na zakończenie omawiano również plany na najbliższe miesiące, a zwierzchnik diecezji przekazał informacje o przedłużeniu jego kadencji, gdyż nie przeprowadzono wyborów biskupa diecezjalnego, które miały odbyć się jesienią ubiegłego roku w trybie stacjonarnym, gdyż uniemożliwiła to pandemia.

Synodałowie zapoznali się również z uchwałą Synodu Kościoła przedłużającą o 12 miesięcy kadencje wszystkich wybieralnych gremiów kościelnych, w tym delegatów do synodów diecezjalnych. Obrady zakończono wspólną modlitwą.

O synodach w pozostałych diecezjach można przeczytać w tekście Obradowały synody diecezjalne cz. 1 oraz cz. 3

„Zwiastun Ewangelicki” 8/2021