miniatura

  Kim był, kim jest święty? Encyklopedia biblijna Oficyny Wydawniczej „Vocatio” podaje, że w czasach Starego Testamentu byli to „wierni przymierzu, związani z Bogiem przez miłość, względnie oddani na służbę Bogu (Dn 7,27)”. W Nowym Testamencie tym słowem nazywali apostołowie wierzących chrześcijan (Dz 3,13.32; Rz 16,2; 1 Kor 1,2). Dość dokładną definicję daje 1. List Piotra 1,15-16: „Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Rozdział pierwszy podaje też przykłady życia uświęcającego każdego wierzącego chrześcijanina. Życia, które winno być naśladowaniem Jezusa Chrystusa i być przepełnione bojaźnią wobec Boga, pokładaniem nadziei nie we własnym działaniu, lecz w łasce wypływającej z[...]

Musisz się zalogować aby zobaczyć zawartość. Proszę . Nie masz konta? Przyłącz się