miniatura

Po raz drugi w Kościele zorganizowano akcję Kartka dla seniora. Dzieci na lekcjach religii online w różnych miejscach w Polsce przygotowały przed Wielkanocą kartki z życzeniami dla seniorów z ewangelickich domów opieki prowadzonych w: Dzięgielowie, Bytomiu-Miechowicach, Bielsku-Białej, Mikołajkach, Konstancinie-Jeziornej. Akcja ta została także ogłoszona w „Przyjacielu Dzieci” – dodatku do „Zwiastuna Ewangelickiego”, gdzie podano adresy, na które mali czytelnicy mogli wysyłać wykonane kartki.

Dzieci tworząc własnoręcznie kolorowe kartki stosowały różne techniki, m.in. origami, używały kredek, farb, wycinały jajka z kolorowego papieru itd. Ewangelicki Dom Opieki Arka w Mikołajkach pochwalił się na Facebooku przesyłkami, jakie do nich dotarły: „Otrzymaliśmy miłą niespodziankę dla naszych podopiecznych – kartki świąteczne przygotowane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kosewie oraz z parafii ewangelickich w Jaworzu i Poznaniu. Serdecznie dziękujemy, sprawiliście nam wielką radość!”.

Podziękowania pojawiły się także z Dzięgielowa: „W imieniu mieszkańców Ewangelickiego Domu Opieki Emaus w Dzięgielowie, serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, które wykonały i przesłały na nasz adres Kartki dla seniora. Kartki zostały rozdane wszystkim mieszkańcom EDO Emaus oraz naszym diakonisom z Diakonatu Eben-Ezer, a także zostały rozwieszone na terenie naszych domów Emaus 1 i Emaus 2. Dziękujemy Wam, Drogie Dzieci, za Wasze kartki z życzeniami, które sprawiły naszym Seniorom wielką radość, a zawarte w nich słowa podniosły ich na duchu i sprawiły, że nie czuli się tak samotni i odizolowani przez trwająca pandemię. Dziękujmy też rodzicom, katechetom oraz pomysłodawcom akcji za Wasze zaangażowanie”. 

„Zwiastun Ewangelicki” 8/2021