miniatura

W dniu 14 marca 2021 r. zmarł Henryk Orzyszek, zasłużony propagator muzyki kościelnej, organista, muzykolog, publicysta.

Henryk Orzyszek urodził się 11 marca 1935 r. w Zabrzu, w dzielnicy Pawłów. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Katowicach w klasie organów i teorii muzyki oraz studia podyplomowe kulturalno-oświatowe na Uniwersytecie Śląskim. Od 1975 r. był nauczycielem w szkole muzycznej w Zabrzu, później zastępcą jej dyrektora. Uczył przedmiotów ogólnomuzycznych oraz gry na organach i fortepianie. W 1996 r. przeszedł na emeryturę. Należał do Kameralnego Zespołu Wokalnego w Ustroniu, dla którego przygotowywał materiał nutowy. Był członkiem honorowym Związku Chórów i Orkiestr.

Z zamiłowaniem popularyzował śląski ruch muzyczny, był autorem wielu publikacji w tym zakresie, m.in. opracował razem z Ewą Bocek-Orzyszek książkę pt. Gloria in excelsis. Monografia ewangelickich chórów i zespołów Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Jego teksty ukazywały się w „Śpiewaku Śląskim”, a także w „Zwiastunie Ewan-gelickim”. Miał też duży wkład w powstanie Choralnika cz. 2, który ukazał się w 2007 r. i zawierał opracowania nutowe liturgii nabożeństwa wg Śpiewnika ewangelickiego.

Od 1996 roku był organistą w parafii ewangelicko-augsburskiej w Chorzowie, wcześniej pełnił tę funkcję w swoim rodzinnym mieście. W swojej pracy odznaczał się pracowitością i profesjonalizmem, był przy tym człowiekiem skromnym i życzliwym. W 2007 roku otrzymał nagrodę Róża Lutra przyznawaną przez diecezję katowicką. Był też członkiem synodu diecezji katowickiej.

Jego pogrzeb odbył się 18 marca 2021 r. na cmentarzu ewangelickim w Chorzowie. Zmarłego pożegnali: proboszcz chorzowskiej parafii ks. Bogusław Cichy, biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec oraz Roman Warzecha – prezes Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.

fot. Ilona Cichy

„Zwiastun Ewangelicki” 7/2021