miniatura

W Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie 16 lutego 2021 r. odbyła się inauguracja Skarbonki diakonijnej 2021. Hasło tegorocznej akcji brzmi Czas miłosierdzia.

Ze względu na pandemię COVID-19 uroczystość miała kameralny charakter. Wzięli w niej udział jedynie przedstawiciele organizatorów akcji oraz dwójka młodych ludzi. Gości przywitał dyrektor prawosławnego Eleos ks. Doroteusz Sawicki. Zaprezentowano kilka krótkich materiałów filmowych dotyczących tematu tegorocznej akcji – miłosierdzia. Rozważanie na ten temat wygłosił prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz. „Miłosierdzie jest najbardziej charakterystyczną cechą chrześcijaństwa. Gdy miłosierdzie ma być szczere, to nie jest łatwe, bo wymaga od nas sporo czasu, emocji, empatii, oddania. Warte jest jednak swojej ceny” – przekonywał.

Podczas inauguracji w sposób symboliczny wrzucano do skarbonek to, co można ofiarować seniorom. Młodzi ludzie Natalia i Mateusz Lewczak wrzucili telefon i rękawiczki – symbolizujące rozmowę i prezent. Bp Ryszard Bogusz wrzucił kartkę z uśmiechniętą twarzą – symbol życzliwości. Marzena Matejka z Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego wrzuciła maseczkę – symbol troski i bezpieczeństwa. Dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk wrzuciła czekoladę – symbolizującą czas i wsparcie, na przykład w codziennych zakupach. Dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki wrzucił leki – jako symbol zdrowia. Natomiast dyrektor Eleos ks. Doroteusz Sawicki wrzucił klucze od domu – symbol rodzinnego ciepła.

Na koniec przedstawiciele organizacji prowadzących akcję mówili o jej celu i przebiegu. „Diakonia Polska przygotowała 9 tysięcy skarbonek, które przekazaliśmy do wszystkich parafii ewangelickich. Zebrane środki chcemy przeznaczyć przede wszystkim na pomoc seniorom i dzieciom, na leczenie i rehabilitację, na towarzyszenie ludziom osamotnionym, tym, których droga życiowa jest trudna” – powiedziała Wanda Falk. W tym roku oprócz małych, indywidualnych skarbonek przygotowano po raz pierwszy skarbonkę o wymiarach 20 x 20 x 20 cm do postawienia w parafiach czy kościołach.

Akcja rozpoczęła się w parafiach luterańskich w 1. Niedzielę Pasyjną, 21 lutego 2021 r., czyli w Święto Diakonii. Z okazji tego święta prezes i dyrektor Diakonii we wspólnym przesłaniu wskazali na wyzwania działalności diakonijnej w obliczu pandemii COVID-19, podziękowali wszystkim zaangażowanym w prowadzenie działalności pomocowej, a także zachęcili do udziału w ekumenicznej akcji charytatywnej Skarbonka diakonijna.

„Ostatni rok postawił przed nami wszystkimi nowe wyzwania, również w zakresie działalności diakonijnej. Pandemia COVID-19 przyniosła globalne zagrożenie dla życia i zdrowia miliardów ludzi, a także wiele problemów w życiu społecznym i gospodarczym” – napisali Wanda Falk i bp Ryszard Bogusz, dyrektor i prezes Diakonii Polskiej. Wskazali też na problemy, jakie niesie pandemia w życiu seniorów, dzieci i młodzieży, a także wszystkich, którzy muszą się mierzyć z niepewnym jutrem.

„Diakonia Polska, a także wiele parafii i placówek diakonijnych dostrzega te problemy i stara się na nie aktywnie reagować. W ostatnich miesiącach podjęliśmy szereg działań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii. Aktywności te będziemy kontynuować również w kolejnych miesiącach” – podkreślili przedstawiciele Diakonii.


Cele i założenia tegorocznej akcji

Zarówno idea, jak i hasło akcji mają znaczenie w sytuacji, w której znalazł się w ostatnim czasie cały świat. Pandemia COVID-19 przyniosła globalne zagrożenie dla życia i zdrowia miliardów ludzi, a także wiele problemów w życiu społecznym i gospodarczym. Szczególnie poszkodowane są osoby starsze i chorujące przewlekle, które nie tylko są bezpośrednio narażone na utratę zdrowia i życia, ale również muszą się zmagać z samotnością spowodowaną ograniczeniem kontaktów międzyludzkich. Z drugiej strony dzieci doświadczyły – a część z nich dalej doświadcza wielomiesięcznej nauki zdalnej i ograniczenia bezpośrednich kontaktów z grupą rówieśniczą, co wpływa na jakość kształcenia, czasem prowadzi wręcz do wykluczenia edukacyjnego, a także zakłóca proces socjalizacji.

Właśnie w tak trudnym czasie wiele osób szczególnie potrzebuje wsparcia, troski, solidarności społecznej i aktywnej pomocy. To właśnie teraz jest czas miłosierdzia. Pandemia nie tylko przyniosła zagrożenia dla życia i zdrowia, ale też zmusiła całą ludzkość do wielu ograniczeń. Z wielu rzeczy trzeba było zrezygnować, ale jednocześnie na nowo definiowaliśmy, co jest w życiu ważne i w co warto angażować swoją energię i środki. Przyłączając się do akcji Skarbonka diakonijna można to doświadczenie przekuć na miłosierdzie. To okazja do tego, aby ograniczyć swoją konsumpcję i wesprzeć tych, którzy potrzebują pomocy.

za: www.diakonia.org.pl

Ekumeniczna akcja charytatywna Skarbonka diakonijna

prowadzona jest w czasie pasyjnym przez organizacje charytatywne: Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską), Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i Eleos Kościoła Prawosławnego. Zachęcają one do rezygnowania w tym czasie z drobnych przyjemności i przekazywania uzyskanych w ten sposób funduszy na cele akcji. Środki zbierane są do specjalnie przygotowanych na każdy rok papierowych skarbonek.

Możliwe jest też wspieranie akcji za pośrednictwem przelewu bankowego lub z wykorzystaniem internetowej usługi dotpay. Szczegółowe dane na www.diakonia.org.pl w zakładce darowizny.

Zebrane fundusze przeznaczane są na rzecz osób potrzebujących.

zdjęcia: Michał Karski

„Zwiastun Ewangelicki” 5/2021