miniatura

Przedstawiciele komisji, oddziałów, a także zarządu i biura Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) spotkali się online 8 marca 2021 r. na dorocznej konferencji, podczas której podsumowali działania ekumeniczne w 2020 roku.

Tak jak dla całego społeczeństwa, był to szczególny okres w działalności PRE ze względu na pandemię COVID-19. Reprezentanci oddziałów i komisji relacjonowali swoje aktywności w minionym roku. Jeszcze przed pandemią miało miejsce kilka wydarzeń, które mogły się odbyć w sposób tradycyjny: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan czy Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesna pedagogika religii w teorii i praktyce kształcenia, połączona z VII Ekumenicznym Forum Katechetycznym.

Jednak we wszystkich relacjach podkreślano, że pandemia COVID-19 wywarła mocny wpływ. Od marca zeszłego roku wydarzenia ekumeniczne musiały zostać mocno ograniczone. Brak możliwości organizowania tradycyjnych spotkań przyczynił się do rozwoju i intensyfikacji działań w Internecie i innych mediach. Wiele z nich również odbywało się skutecznie online.

Ks. Grzegorz Giemza wraz ze swoimi współpracownikami poinformował o działaniach biura Polskiej Rady Ekumenicznej – zarówno tych z minionego roku, jak i planowanych na najbliższe miesiące. W maju odbędzie się online konferencja projektu Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech. Jej tematyka będzie dotyczyła młodzieży. W ramach projektu Gościnny Kościół prowadzone są zajęcia językowe dla uchodźców. Natomiast w ramach projektu EkoKościół odbywają się regularne działania związane z ekologią i sprawiedliwością klimatyczną w wymiarze ekumenicznym. Również w maju planowana jest konferencja Ekopedagogicznie. We wrześniu natomiast ma się odbyć Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej, podczas którego zostanie wybrany nowy zarząd i będą omawiane najważniejsze sprawy związane z działalnością PRE.

„Zwiastun Ewangelicki” 7/2021