miniatura

Książka, która ukazała się „w 80. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. seniora Karola Kulisza”, składa się z dwóch części. Pierwsza jest nieco uzupełnioną pracą magisterską ks. Jana Badury z 1976 r., drugą stanowi album foto-graficzny. Autor albumowej części ks. Emil Gajdacz zebrał i opisał ponad 170 zdjęć archiwalnych i współczesnych. Szczegółowo można dzięki nim poznać dokonania założyciela zakładów opiekuńczych i duszpasterza diakonatu.

Mimo że nie jest to biografia, po pierwszym rozdziale dotyczącym życia i działalności jej bohatera, następuje kalendarium, w którym powtórzono raz jeszcze wybrane „wydarzenia i czynności kościelne”. Walorem pracy jest analiza kazań proboszcza z Ligotki Kameralnej (dziś Czechy) i Cieszyna. Poddane jej zostały zarówno forma rozważania Słowa Bożego, język i styl autora – obrazowy i profetyczny, jak też poruszane wątki – patriotyzm, moralność, praca, edukacja, alkoholizm, faszyzm oraz zawarte w nich pietystyczne przesłanie. Interesującym dodatkiem jest pierwsze kazanie, wygłoszone przez studenta teologii, liczące 31 stron! Kto chciałby poczytać więcej Kulisza, znajdzie w książce obszerną bibliografię.

Rozczarowuje podrozdział poświęcony recepcji dzieła ks. Kulisza współcześnie. Czytelnik otrzymuje – uzupełnione wprawdzie do 2018 roku – ale tylko kalendarium rocznicowych uroczystości związanych z samym bohaterem książki, diakonatami w Dzięgielowie i Ligotce Kameralnej lub szeroko pojętą diakonią. W zakończeniu zamiast wniosków fragmenty wypowiedzi o ks. Kuliszu: ks. Oskara Michejdy, bpa Janusza Narzyńskiego, Pawła Sikory, Wilhelma Rose i anonimowego autora „Przyjaciela Ludu” z 1905 (!) roku. Naprawdę szkoda, że nie dodano fragmentów bardziej współczesnych wypowiedzi, choćby z rocznicowych referatów. Temu nietuzinkowemu duchownemu i jego wielopłaszczyznowej służbie należy się jeszcze miarodajna monografia.

Ks. Jan Badura, ks. Emil Gajdacz, Ukochał Ewangelie i Polskę. W 80. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. seniora Karola Kulisza, Bielsko-Biała – Dzięgielów 2020, s. 260.

O ks. Karolu Kuliszu można także przeczytać w tekście ks. Emila Gajdacza Rzecz Boża i Polska

„Zwiastun Ewangelicki” 4/2021