miniatura

Wybór rozważań i modlitw swego długoletniego proboszcza wydała parafia w Poznaniu. W pamięci parafian zapisał się jako świetny kaznodzieja. Wyboru z zachowanych tekstów – zapisanych niekiedy tylko w formie dyspozycji i cytatów – dokonała żona Halina Raszyk, której chodziło przede wszystkim o oddanie ich klimatu i przesłania. Krótkie rozmyślania podzielono na rozdziały: Bóg, Wiara, Nadzieja, Miłość, Łaska, Słowo, Decyzje. Wybrane modlitwy są pełne ufności i pokory. A także skromności, gdy pisał: „Tylko Ty możesz otworzyć przede mną na oścież drzwi tej rzeczywistości, bym mógł po niej poruszać się bezpiecznie. Załatwiać sprawy, z którymi przychodzę ku Twojej chwale i ku swemu zbawieniu oraz zbudowaniu Twojego Królestwa”.

Publikację otwierają wspomnienia: żony oraz kilkorga duchownych, którzy w poznańskiej parafii pod okiem ks. Tadeusza Raszyka stawiali pierwsze kroki na niwie Pańskiej. Wyłania się z nich sylwetka nie tylko wytrawnego mówcy i modliciela, ale również sprawiedliwego przełożonego i nauczyciela oraz zaangażowanego organizatora i administratora, wyposażonego w talenty dyplomatyczne i negocjacyjne. Te ostatnie pomocne były mu w kontaktach z władzami, gdy chodziło o materialne dobra parafii i docenione zostały przez Kapitułę Nagrody im. ks. Leopolda Otto, którą odebrał w 2008 roku „za wizję i działania” na rzecz parafii w Poznaniu, Lesznie, Pile. Na zakończenie tomu Jerzy Domasłowski podsumowuje życie i dzieło tego duchownego.

Bo przy mnie stał. Rozmyślania i modlitwy ks. Tadeusza Raszyka, wybór Halina Raszyk, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu, Poznań 2020, s. 296.

„Zwiastun Ewangelicki” 4/2021