miniatura

Dnia 9 stycznia 2021 roku zmarł w Warszawie Jerzy Wojciech Filipp, syn Karola Filippa i Mieczysławy z d. Szenajch, urodzony 23 kwietnia 1939 roku w Warszawie.

Studiował na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Samochodów i Ciągników. Po ukończeniu studiów w 1962 roku rozpoczął pracę w Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu, z którą był związany przez całe życie zawodowe. Pracował w dziale konstruktorskim. Zaczynał od stanowiska kierownika sekcji, aby osiągnąć ostatecznie stanowisko zastępcy dyrektora ds. konstrukcji i badań.

Jerzy Wojciech Filipp całe życie był związany z Parafią Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy w Warszawie. Od 1947 roku uczęszczał na szkółkę niedzielną i lekcje religii, które w tamtym czasie odbywały się w mieszkaniach na Saskiej Kępie. Od 1955 roku był aktywnym członkiem grupy młodzieżowej, a w 1960 roku został wybrany do rady parafialnej. Funkcję tę pełnił przez 32 lata. Od 1986 roku należał do warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. W latach 1981–1991 był członkiem Synodu Kościoła. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego wydziału synodalnego (rady synodalnej). Od 2001 do 2011 roku był członkiem Konsystorza Kościoła, w którym pełnił funkcję sekretarza.

Był niezwykle ciepłym, uśmiechniętym człowiekiem, który angażował się w służbę dla innych. Pozostawił żonę, dwie córki z mężami, wnuki.

Pogrzeb Jerzego Wojciecha Filippa odbył się 26 stycznia. Rozpoczął się w kościele Świętej Trójcy w Warszawie, gdzie żałobną uroczystość prowadził oraz kazanie wygłosił proboszcz parafii ks. Piotr Gaś

W pogrzebie wziął udział biskup Kościoła Jerzy Samiec, który podziękował za służbę zmarłego na rzecz Kościoła. Żegnała go w imieniu rodziny wnuczka Zofia Niemczyk, a w imieniu przyjaciół Aldona Karska. Został pochowany na cmentarzu ewangelickim przy ul. Młynarskiej w Warszawie.

Dnia 4 stycznia 2021 roku w wieku 91 lat zmarł Gustaw Lorek, który przez 21 lat był członkiem rady parafialnej w Jaworzu w diecezji cieszyńskiej.

W latach 1983–1993 pełnił funkcję kuratora parafii w Jaworzu. W latach 1978–1992 był sekretarzem Zarządu Głównego Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Był zaangażowany w działalność charytatywną w parafii, ale także na rzecz lokalnej społeczności. W czasie stanu wojennego razem z fundacją charytatywną Holland – Polen z Gissenburga rozpoczął akcję pomocową dla Polski. Nie bez znaczenia była przyjaźń Gustawa Lorka i szefa fundacji Jana C. de Krejja z Holandii. Pomoc dochodziła do parafii, ale też do szpitali w Bielsku-Białej i Piekarach Śląskich. Całą logistyczną stroną przedsięwzięcia kierował Gustaw Lorek. Za swoją działalność społeczną związaną ze służbą charytatywną, w szczególności dla domów opieki, szpitali i osób indywidualnych został odznaczony między innymi Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Laurem Srebrnej Cieszynianki, Medalem 700-lecia Jaworza.

Gustaw Lorek pozostawił żonę Halinę, z którą przeżył w małżeństwie 70 lat, syna, wnuczęta i prawnuczęta. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 7 stycznia 2021 roku w kościele ewangelickim w Jaworzu i na miejscowym cmentarzu ewangelickim.                                                     

„Zwiastun Ewangelicki” 3/2021