miniatura

Open Doors, chrześcijańska organizacja wspierająca prześladowanych chrześcijan, opublikowała Światowy Indeks Prześladowań 2021. Niestety w ciągu minionego roku nasiliły się prześladowania i dyskryminacja. Jak podaje organizacja, ma to także związek z pandemią COVID-19, ponieważ w kilku krajach uznaje się chrześcijan za odpowiedzialnych za pandemię – m.in. nie dostają oni pomocy materialnej.

W 50 krajach ujętych w indeksie żyje około 760 mln chrześcijan, a 309 mln z nich jest narażonych na dotkliwe prześladowania, które pojawiają się w życiu prywatnym, w rodzinie, społeczeństwie, państwie, Kościele. Te 5 obszarów oraz akty przemocy bierze pod uwagę Open Doors określając intensywność prześladowań. Dwanaście krajów zaznaczonych na mapie na czerwono należy do grupy tzw. ekstremalnych prześladowań. Rok 2021 jest dwudziestym rokiem z rzędu, kiedy Korea Północna została uznana za kraj, w którym chrześcijanie są najbardziej prześladowani. Przyznanie się w tym kraju do bycia chrześcijaninem jest jednoznaczne z wyrokiem śmierci. Jeśli wyrok nie zostanie wykonany natychmiast, chrześcijanin zostaje zamknięty w obozie pracy jako przestępca polityczny. W więzieniach panują nieludzkie warunki i mało kto wychodzi z nich żywy. 

Na 9. miejscu znajduje się Nigeria, gdzie kilkaset wiosek, głównie chrześcijańskich, zaatakowano, zniszczono kościoły, a chrześcijan zamordowano. Kraj ten leży w Afryce Subsaharyjskiej, a region ten uznaje się obecnie za najbardziej niebezpieczny dla chrześcijan.

Chiny zaklasyfikowano na 17. miejscu indeksu, a na terenie tego kraju nasila się nadzór nad wspólnotami chrześcijańskimi m.in. dzięki wykorzystaniu systemów do rozpoznawania twarzy. Podczas obław policyjnych konfiskowane są Biblie, a liderzy są aresztowani.

Indeks to nie tylko liczby – to historie poszczególnych wspólnot, rodzin, czy pojedynczych ludzi. Bhumika i Deepak mieszkający w hinduistycznej wiosce w Nepalu (34. miejsce) zostali wykluczeni przez społeczność z wioski. Mieszkańcy nie pozwalają im czerpać wody ze studni, a ich spotkania modlitewne w grupie chrześcijan są zakłócane przez sąsiadów.

W państwach totalitarnych chrześcijanie są inwigilowani, nękani przez władze państwowe. Darios z Iranu (8. miejsce) wychował się w muzułmańskiej rodzinie, ale został chrześcijaninem. Za swoją wiarę został aresztowany w wieku 14 lat. W więzieniu był prześladowany i bity przez sześć miesięcy. Po wyjściu na wolność uciekł z kraju.

Część chrześcijan jest prześladowana przez własne rodziny, które nie akceptują zmiany religii. Nasir pochodzi z Bangladeszu (31. miejsce) i już po sześćdziesiątce zdecydował się zostać chrześcijaninem. Jego rodzina chciała go zmusić do zmiany zdania – pobili go, znęcali się nad nim, zabrali wszystko, co miał i wyrzucili go z domu. Schronił się u innych chrześcijan.

Przedstawione historie łączy prośba, abyśmy również w Polsce modlili się za chrześcijan w innych częściach świata. Więcej świadectw mieszkańców poszczególnych krajów można przeczytać na www.opendoors.pl/sip. Open Doors wspiera chrześcijan w 60 krajach – dostarcza Biblie i literaturę chrześcijańską, organizuje szkolenia, a w czasie pandemii dostarcza pomoc humanitarną.

„Zwiastun Ewangelicki” 4/2021