miniatura
601

W zeszłym roku szkolnym, mimo przełożeniu terminu z marca na czerwiec, nie udało się przeprowadzić finału Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”. Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do finału po styczniowym etapie diecezjalnym, otrzymali dyplomy na podstawie tych wyników.

Mimo przeciwności, organizatorzy zdecydowali się w roku szkolnym 2020/2021 ogłosić temat i zakres materiału na kolejną, już czternastą, edycję konkursu – Dawid król Izraela. Przygotowywano się do przeprowadzenia konkursu według zwykłych zasad. Jednak ze względu na zamknięcie szkół i dalszy rozwój pandemii, w listopadzie postanowiono, że konkurs zostanie przeprowadzony w innej formie. Zrezygnowano z trzech etapów na rzecz jednego testu online 9 stycznia 2021 roku. Po kolejnych zmianach w szkołach termin przesunięto na 23 stycznia. Uczniowie mieli przeczytać: 1. Księgę Samuela, rozdziały 16-31 oraz 2. Księgę Samuela, rozdziały 1-12.

Właśnie w sobotę 23 stycznia 2021 r. w domach przed ekranami komputerów czy telefonów zasiedli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, aby odpowiedzieć na 25 pytań. Każde z nich miało do wyboru 4 odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa. Uczestnicy podzieleni byli na 3 grupy wiekowe.

Trochę statystyki

W teście online wzięło udział 224 uczniów. Jest to oczywiście liczba znacznie mniejsza niż w latach ubiegłych w etapie szkolno-parafialnym. Pokrywa się jednak z liczbą uczestników na etapie diecezjalnym. Cieszy też fakt, że w teście wzięli udział uczniowie z parafii, które wcześniej nie uczestniczyły w „Sola Scriptura”. Reprezentowane były wszystkie diecezje Kościoła luterańskiego. Tak jak w latach poprzednich brały też udział osoby z: Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Wolnych Chrześcijan, Kościoła Adwentystów. Mimo że pytania miały charakter zamknięty i do wyboru były 4 odpowiedzi, konkurs okazał się niełatwy.

Uczestnicy, którzy udzielili minimum 80% dobrych odpowiedzi otrzymają dyplomy uczestnictwa. Z kolei 90% prawidłowych odpowiedzi uprawnia do otrzymania dyplomu finalisty. Dyplomy zostaną rozesłane do parafii. W grupie I (klasy IV-VI) 55% uczestników otrzyma dyplomy, w grupie drugiej (klasy VII-VIII) 40%, a w grupie III (szkoły ponadpodstawowe) 54%.  Wśród tych wyróżnionych jest 21 osób, które odpowiedziały poprawnie na wszystkie pytania.


Chyba najczęściej w okresie pandemii pytamy: „Jak to zorganizować w rygorze sanitarnym?”. Takie pytanie postawili sobie już we wrześniu 2020 r. organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2020/2021”.
Plany były różne. Mieliśmy nadzieję, że etap szkolny uda nam się zorganizować tak jak co roku w szkołach i parafiach od 23 do 28 listopada 2020 r., a etap diecezjalny w małych grupach 9 stycznia 2021 r. Finał był w takim wypadku największym problemem, bo wiedzieliśmy, że 20 marca na pewno nie spotkamy się wszyscy, jak w poprzednich latach, na ogólnopolskim finale w Bielsku-Białej.

Kiedy 9 listopada 2020 roku zamknięto szkoły i uczniowie rozpoczęli nauczanie zdalne, powstał dylemat – odwołać konkurs, czy szukać innej formy jego przeprowadzenia. Po wielu rozmowach, a także doceniając pracę, którą uczniowie włożyli w przygotowania, postanowiliśmy zmodyfikować regulamin konkursu. Postawiliśmy na konkurs jednoetapowy i zdalny. Taka zmiana wymagała poznania i zaadaptowania do naszych potrzeb nowych rozwiązań technicznych. Przygotowaliśmy też specjalną stronę www, przez którą uczestnicy uzyskiwali dostęp do przygotowanego testu.

Z pewnym niepokojem śledziliśmy przebieg konkursu w sobotnie przedpołudnie. Cieszymy się, że udało się wszystko przeprowadzić pomyślnie. Cieszymy się też, że nie było problemów technicznych, a uczestnicy uczciwie rozwiązywali testy.

diakon Ewa Below, generalna wizytator nauczania kościelnego