miniatura

Szczepienia w Palestynie

Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się 31 grudnia 2020 r. m.in. w szpitalu Augusty-Victorii Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) we Wschodniej Jerozolimie.

Szpital Augusta-Victoria (AVH) jest częścią sieci szpitali Wschodniej Jerozolimy (East Jerusalem), która zapewnia specjalistyczne leczenie Palestyńczykom mieszkającym na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy. Szpitale te podlegają Ministerstwu Zdrowia Izraela i zostały objęte izraelską kampanią szczepień. Personel szpitala zaczął akcję od szczepionki BioNTech/Pfizer, która została zatwierdzona w Izraelu. Najpierw przeprowadzane są szczepienia dla personelu AVH oraz personelu szpitala Czerwonego Półksiężyca. Szpital może zaszczepić do 300 osób dziennie i jest w stanie zwiększyć tę liczbę. 

„Szczepienie w tym momencie ma na celu ochronę personelu szpitalnego, a nie całej populacji” – powiedziała Sieglinde Weinbrenner, przedstawicielka ŚFL w Jerozolimie. Izraelskie Ministerstwo Zdrowia będzie koordynować szczepienia 350 000 Palestyńczyków mieszkających we Wschodniej Jerozolimie.

„Chociaż odczuwamy ulgę, że możemy chronić naszych pracowników, niepokoi nas sytuacja w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu” – powiedziała Maria Immonen, dyrektor Wydziału Służby Światu ŚFL. Według Biura ONZ ds. Humanitarnych (OCHA), Autonomia Palestyńska wystąpiła o wsparcie finansowe z inicjatywy COVAX (programu prowadzonego przez Światową Organizację Zdrowia, który ma zapewnić dostęp do szczepionki na COVID-19 krajom, które na nią nie stać). „Ważne jest, aby zauważyć, jak trudne jest tworzenie programów szczepień na całym świecie, o czym świadczą codzienne doniesienia prasowe. Kraje rozwijające się stoją przed jeszcze większymi wyzwaniami, ponieważ infrastruktura zdrowotna i możliwości logistyczne są słabe” – powiedział Immonen. „Jeszcze trudniejsze jest to w krajach borykających się z konfliktami, klęskami żywiołowymi i innymi problemami humanitarnymi. Wszyscy musimy promować wysiłki na rzecz równego dostępu do szczepionki. Pandemii nie da się opanować bez globalnego wysiłku”. 

Szpital ŚFL Augusta-Victoria na Górze Oliwnej we wschodniej Jerozolimie jest ośrodkiem, który zapewnia opiekę medyczną 5 milionom Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu i w Gazie. AVH oferuje specjalistyczną opiekę, która nie jest dostępna w innych szpitalach na tym terenie, w tym radioterapię dla pacjentów onkologicznych i hemodializę dziecięcą. 

na podstawie www.lutheranworld.org


Wycieczka

Centrum Biblijne w wiedeńskim Museumsquartier od listopada 2020 r. zamiast tradycyjnych wycieczek dla grup szkolnych oferuje wirtualne wycieczki na żywo w formie wideokonferencji dla szkół w całej Austrii. Korzystając z wybranych eksponatów z kolekcji Centrum Biblijnego, uczniowie mają wgląd w pochodzenie, historię i znaczenie Biblii oraz mogą zadawać pytania o to, co słyszeli i widzieli. 

Pokazane zostają liczne eksponaty z historycznej kolekcji biblijnej: „Dzban gliniany w stylu znalezisk z Qumran wyjaśnia pochodzenie Biblii, a kawałek zwierzęcej skóry ilustruje sposób, w jaki Biblia została spisana na pergaminie w dawnych czasach. Znaczenie Biblii jako podstawy wiary chrześcijańskiej pokazuje m.in. Biblia odręcznie przepisana w więzieniu” – mówi Jutta Henner, dyrektor Centrum Biblijnego, opisując niektóre elementy wycieczek.

na podstawie www.evang.at


Kościoły współpracują w nauczaniu religii

Kościoły działające na terenie niemieckiego landu Saksonia-Anhalt postanowiły zacieśnić współpracę przy nauczaniu religii w szkołach.

Kościół Ewangelicki w Środkowych Niemczech (EKM), Kościół Ewangelicki Berlina-Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc oraz Ewangelicko-Luterański Kościół w Brunszwiku podpisały w grudniu 2020 r. porozumienie z rzymskokatolicką diecezją magdeburską i rzymskokatolicką archidiecezją berlińską w sprawie wspólnego nauczania religii.

Ewangelicki bp Friedrich Kramer powiedział, że „dzięki tej umowie uczestniczące Kościoły podnoszą współpracę wyznaniowej edukacji protestanckiej i katolickiej na nowy poziom. Oba kursy są również strukturalnie ściślej powiązane, dzięki czemu zakres nauczania religii jest ogólnie rozszerzony”. Wsparcie naukowe projektu zapewniają Protestancki Wydział Teologiczny oraz Instytut Teologii Katolickiej Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze. 

Współpraca katolickiej i ewangelickiej strony powinna być możliwa najpierw na poziomie podstawowym i średnim I stopnia. Konkretne formy zależeć mają od warunków panujących w lokalnych szkołach. Podkreśla się, że nie ma to być ekumeniczna nauka religii. Różnice wyznaniowe powinny być jasno podkreślane i jeśli to możliwe lekcje powinny być naprzemiennie prowadzone przez nauczycieli ewangelickich i rzymskokatolickich.

W landzie Saksonia-Anhalt ludność jest w 80% bezwyznaniowa. Pod koniec 2019 roku tylko 15% należało do obu dużych chrześcijańskich Kościołów: 11,7% do Kościoła ewangelickiego, a 3,3% do Kościoła rzymskokatolickiego.

Podobne modele współpracy istnieją już w niektórych innych częściach Niemiec.

W 2019 roku podjęto decyzję o takiej współpracy na terenie landu Saksonia. Uczestniczą w niej: Kościół Ewangelicko-Luterański Saksonii oraz rzymskokatolicka diecezja drezdeńsko-miśnieńska.

na podstawie www.evangelisch.de oraz EPD

„Zwiastun Ewangelicki” 2/2021