miniatura

W Ustroniu 13 grudnia 2020 r. wprowadzono na stanowisko proboszcza pomocniczego ks. Dariusza Lercha.
Wprowadzenia dokonał zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Adrian Korczago w asyście ks. radcy Waldemara Szajthauera – administratora parafii w Ustroniu oraz ks. radcy Marka Londzina, proboszcza parafii ewangelickiej w Dzięgielowie.
W swoim wystąpieniu wprowadzony proboszcz odniósł się do słów Psalmu 37,5: „Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a on wszystko dobrze uczyni”. „Nieraz zastanawiałem się, gdzie moja droga mnie doprowadzi, gdzie przyjdzie mi służyć jako duchownemu i ilekroć sam chciałem decydować, Pan Bóg kierował mnie w inną stronę. Dopiero wtedy, gdy powierzyłem mu swoje życie, swoją drogę, On napełnił moje serce pewnością, że miejsce, w którym teraz jestem, jest właśnie tym, które mi przeznaczył” – powiedział ks. D. Lerch. Podziękował też radzie parafialnej, parafialnym grupom i wszystkim zborownikom za dziewięć dotychczasowych wspólnych lat pracy i służby.
W czasie nabożeństwa została także wprowadzona nowa rada parafialna, która została wybrana 27 września 2020 r. Życzenia w imieniu miasta, z wyrazami nadziei na udaną współpracę, proboszczowi pomocniczemu oraz radzie parafialnej przekazał burmistrz Ustronia Przemysław Korcz.


Ks. Dariusz Lerch urodził się 15 listopada 1985 r. w Wodzisławiu Śląskim. W latach 2006-2011 studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Uzyskał tytuł magistra teologii na podstawie pracy Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe 1995-2010. Aspekty organizacyjno-prawne. W 2011 r. został skierowany przez biskupa Kościoła na praktykę kandydacką do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle, a następnie z dniem 1 września tego samego roku do Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Ustroniu. Został ordynowany na duchownego 9 lutego 2013 roku w kościele w Lędzinach-Hołdunowie.

„Zwiastun Ewangelicki” 1/2021