miniatura

Ogólnopolska akcja charytatywna Prezent pod choinkę organizowana jest od 20 lat przez Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. Pomimo utrudnień spowodowanych pandemią, akcja przyniosła w 2020 roku
4490 paczek, które zostały przekazane dzieciom na Ukrainie, Białorusi i w Rumunii. Prezenty trafiły do parafii, szkół, przedszkoli, domów dziecka, do dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ulicy objętych działaniami streetworkerów. W akcję zaangażowały się niemal wszystkie parafie Kościoła luterańskiego w Polsce. Nad jej przebiegiem czuwało kilkudziesięciu lokalnych koordynatorów. Paczki przygotowały dzieci w przedszkolach, szkołach, parafiach, pod opieką nauczycieli, księży, katechetów, a także w wielu domach pod opieką rodziców.
Szczególny wkład w tę edycję mieli Edyta Bożek i ks. Marek Bożek, którzy promowali ją podczas sierpniowej wędrówki Głównym Szlakiem Beskidzkim. Dzięki temu udało się zebrać fundusze umożliwiające przygotowanie 356 prezentów.
Współorganizatorami akcji były: Diakonia Polska oraz Śląski Oddział Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy. „Wszystkim, którzy wzięli w niej udział w tym roku serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że wspólnymi siłami udało nam się wysłać prezenty, które wywołały uśmiech na twarzy niejednego dziecka i sprawiły radość całym rodzinom w czasie świętowania Bożego Narodzenia” – powiedzieli organizatorzy. Od początku trwania akcji prezenty z Polski trafiły do ponad 92 000 dzieci.

Rozdawanie prezentów w Rumunii

„Zwiastun Ewangelicki” 1/2021