miniatura

– jesienna sesja Synodu Kościoła

Jesienna sesja Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego odbyła się w sobotę, 21 listopada 2020 r. Po raz drugi synodałowie obradowali w trybie wideokonferencji. Sesję prowadził prezes synodu ks. Adam Malina. W pierwszej części obrad biskup Kościoła Jerzy Samiec przyjął ślubowanie nowych członków Synodu Kościoła: Adriany Gabryś i ks. Janusza Staszczaka. Następnie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Kościoła im. królewny Anny Wazówny za rok 2020.

W kolejnym punkcie obrad bp Jerzy Samiec przedstawił, jak wyglądało życie Kościoła w minionych miesiącach w czasie pandemii. Zwrócił uwagę na sytuację osób, dla których ten czas był i jest szczególnie trudny: wszystkich chorych, tych, którzy stracili bliskich, którzy doświadczają trudności związanych z ograniczeniami gospodarki oraz utratą pracy, a także innymi zmianami w życiu, jakie wprowadza pandemia. 

Podkreślił, że Kościół po pandemii będzie inny. Wiele aktywności proponowanych przez parafie przeniosło się do Internetu. Kościoły z uwagi na obostrzenia opustoszały, ale nabożeństwa i inne zajęcia prowadzone online w parafiach wychodzą często poza lokalną wspólnotę i oglądają je osoby z poza parafii, a także Kościoła. Przez Internet odbywają się również spotkania gremiów decyzyjnych, co pozwala na minimalizację kosztów oraz oszczędzanie czasu. To wszystko sprawia, że Kościół się zmienia, także strukturalnie.

Biskup Kościoła zauważył, że „redukcja liczby nabożeństw oraz osób w nich biorących udział przynosi też negatywne skutki. Budowanie społeczności w oderwaniu od fizycznego kontaktu niestety może prowadzić do zaniku potrzeby spotykania się z innymi”. Pandemia to również dla parafii trudny czas zmagania się z problemami finansowymi. 

W sprawozdaniu bp Jerzy Samiec mówił o pojawiających się postulatach przygotowania reorganizacji strukturalnej Kościoła, na przykład zmniejszenia liczby diecezji czy łączenia mniejszych parafii. Podkreślił, że wymaga to wcześniejszych dyskusji i musi to być proces długotrwały, rozłożony na etapy i realizowany przez wiele lat. Przypomniał też o problemie podnoszenia się średniej wieku duchownych i wskazał na potrzebę powrotu do sprawy ordynacji kobiet na księży. Kolejną ewentualnością jest rozważenie możliwości poszerzenia posługi diakona i na przykład umożliwienie służby osobom, które pracowałyby w swoich zawodach, a jednocześnie pomagały w prowadzeniu parafii. Bardzo istotne jest również podkreślanie znaczenia powszechnego kapłaństwa i roli osób nieordynowanych w Kościele. Bp Jerzy Samiec mówił również o pracy ze studentami teologii i potrzebie pewnych zmian w kształceniu teologicznym.

Sprawozdanie z działalności rady synodalnej złożył prezes Synodu Kościoła ks. Adam Malina. Mówił o sytuacji Kościoła w pandemii: „Myślę, że czas, który obecnie przeżywamy, jest wielkim wyzwaniem dla ludzi wierzących, funkcjonujących w ramach wspólnoty kościelnej. Ktoś stwierdził, że obecną sytuację można porównać do wielkiego zderzenia współczesnego świata z pędzącą historią. Takie rzeczy rzadko się zdarzają, ale gdy się pojawiają, następuje przeskok czasu o kilkanaście czy kilkadziesiąt lat do przodu. A to powoduje, że możemy się czuć zagubieni w świecie, w którym – siłą rzeczy – nigdy nie byliśmy. (…)

Mimo pandemii wiele się działo i choć często były to działania wynikające z konieczności reakcji na wydarzenia, to jednak Kościół żyje i na różny sposób składa świadectwo swojej obecności. Często musiał »płakać z płaczącymi«, rzadziej ostatnio radować z cieszącymi się, ale też i milczeć lub mówić, próbując rozeznać co jest w danym momencie skuteczniejszą formą świadectwa. Różne wydarzenia, które przeżywaliśmy, również stawiały przed nami pytania natury ogólnej i prawnej oraz różnorakie wyzwania teologiczne i organizacyjne. Pisał o nich też biskup Kościoła i trzeba nam się zgodzić z przedstawioną diagnozą, że nie będzie już prostego powrotu do tego, co było w przeszłości. Tym bardziej dla Kościoła i synodu jest to wielkie wyzwanie, abyśmy jako odpowiedzialni za kształt i funkcjonowanie naszej społeczności mogli przygotować rozwiązania umożliwiające skuteczne działania”.

Prezes ks. Adam Malina omówił sprawy, jakimi zajmowała się rada synodalna w minionych miesiącach. Przedstawił też stan realizacji uchwał z poprzedniej sesji. Niestety część zaplanowanych działań została przesunięta w związku z ograniczeniami, jakie pojawiały się w czasie pandemii.

Po części sprawozdawczej dyskutowano nad budżetem Kościoła na rok 2021. Rozszerzono go o wydatki związane z dodatkowymi aktywnościami w czasie pandemii związanymi z działaniami medialnymi i katechetycznymi.

Następnie synodałom przekazano informacje o stanie przygotowań do XIII Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które ma odbyć się w Krakowie w 2023 roku. Członkom Synodu została także zaprezentowana przetłumaczona na język polski książka z dokumentami Światowej Federacji Luterańskiej Luterańska tożsamość i ekumenizm. Publikacji towarzyszy film promocyjny.

W kolejnej części obrad pracowano nad wnioskami nadesłanymi na sesję. Zostały one przekazane do rozpatrzenia w komisjach synodalnych, by na kolejnej sesji Synodu Kościoła podjąć stosowne uchwały.

W związku z trudną bieżącą sytuacją Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w specjalnej uchwale poparł Oświadczenie biskupów luterańskich z 2 listopada 2020 roku. Podkreślono, że ważnym zadaniem jest obecnie by być z tymi, którzy czynią pokój, stają po stronie dobra bliźniego i troszczą się o niego na wszystkich jego drogach.

Wiosenna sesja synodu zaplanowana została od 9 do 11 kwietnia 2021 roku.      

„Zwiastun Ewangelicki” 23/2020