miniatura

– Nagroda Kościoła 2020 dla Kobiet Ewangelickich w Niemczech

W sobotę 21 listopada 2020 r. podczas jesiennej sesji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, która odbywała się online, została przekazana Nagroda Kościoła im. królewny Anny Wazówny. W tym roku kapituła przyznała ją stowarzyszeniu Kobiety Ewangelickie w Niemczech (Evangelische Frauen in Deustschland – EFiD), które przez blisko 40 lat wspierało Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, przez co aktywnie działało na rzecz polsko-niemieckiego pojednania. 

Z uwagi na pandemię koronawirusa uroczystość miała inny niż zwykle przebieg. Wszystko odbywało się podczas połączenia na platformie do wideokonferencji. Nagrodzone stowarzyszenie reprezentowały: Margot Papenheim, koordynatorka projektu, ks. Sylvia Herche, kierująca projektem w latach 2010-2015 oraz ks. Angelika Weigt-Blätgen, wiceprzewodnicząca EFiD. W obecności członków Synodu Kościoła ten punkt programu prowadzili: biskup Kościoła Jerzy Samiec i prezes synodu ks. Adam Malina.

W laudacji podkreślono, że „Nagroda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce im. Królewny Anny Wazówny dla stowarzyszenia Kobiety Ewangelickie w Niemczech jest wyrazem wdzięczności i uznania za prowadzenie projektu, który angażował setki najpierw młodych ludzi, a potem kobiet z różnych części Niemiec. To wyraz szacunku, dla tych, którzy trwali w przekonaniu, że systematyczna praca i nawiązywanie pojedynczych przyjaźni oraz udzielanie pomocy może zmienić międzyludzkie relacje i budować to, co zniszczyła wojna. To podziękowanie dla osób, które poświęcały swój wolny czas i środki, aby budować pojednanie pomiędzy naszymi narodami, aby składać świadectwo swej wiary i ewangelickiego rozumienia odpowiedzialności.

Wierzymy, że to świadectwo pozostanie na stałe w naszej pamięci i przyczyni się do łamania uprzedzeń i stereotypów w naszych społeczeństwach, budowania nowych relacji oraz wzmożenia naszych wspólnych wysiłków na rzecz pokoju i współpracy w Europie, czego wyrazem jest statuetka Razem”.

Reprezentantki stowarzyszenia przekazały podziękowania w imieniu swojej organizacji. Odtworzono także nagrane wystąpienie ambasadora Niemiec w Polsce Arndta Freytaga von Loringhovena.

Na zakończenie tego wideospotkania organizatorzy wyrazili nadzieję, że w czasie obrad Synodu Kościoła w kwietniu 2021 roku będzie możliwe zorganizowanie realnego spotkania i wtedy zostanie wręczona statuetka nagrody.

Ambasador Niemiec Arndt Freytag von Loringhoven

O projekcie

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (CZD) jest upamiętnieniem wszystkich dzieci zabitych podczas II wojny światowej. Aktualnie jest największą i najnowocześniejszą placówką pediatryczną w Polsce. Fundusze na jego budowę zbierano w Polsce i za granicą. W akcję pomocową włączyły się również Kościoły ewangelickie z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, a po zjednoczeniu Niemiec kontynuowały ją połączone wschodnie i zachodnie organizacje kobiece.

Projekt nie opierał się tylko na pomocy materialnej, ale również na pracy wolontariuszy, najpierw młodzieży, a później kobiet. Ta pomoc rozpoczęła się już w 1976 roku. Grupy ewangelickich kobiet z Niemiec przyjeżdżały do CZD nieprzerwanie od 1987 do 2015 roku. Wolontariuszki pracowały ciężko i w trudnych warunkach. Początkowo w kuchni i w ogrodzie, później pomagały w utrzymywaniu czystości i w opiece nad małymi pacjentami. Równolegle organizowały zbiórki w swoich parafiach i organizacjach na zakup sprzętu i wyposażenia dla szpitala, szczególnie oddziału rehabilitacji. W latach osiemdziesiątych XX wieku była to jedna z niewielu inicjatyw kościelnych akceptowanych przez komunistyczne władze obu krajów. 

Kobiety z różnych powodów zostawały wolontariuszkami, ale dominowało przekonanie o potrzebie wzajemnego poznawania się, współpracy i pojednania między narodami. Niektóre osoby po raz pierwszy usłyszały wojenne świadectwa, poznały trudne historie. Odkryły, że wojna dotyka wszystkich bez względu na narodowość i religię. W działania angażowały się również stołeczne parafie ewangelickie: Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy, Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego oraz Parafia Ewangelicko-Reformowana. Organizowały one m.in. program kulturalny dla pań. Projekt realizowano we współpracy z Polską Radą Ekumeniczną i synodalną komisją kobiet Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Dzięki tym wspólnym działaniom nawiązywano bliskie relacje między kobietami z obu krajów, a projekt pozwolił wielu osobom pojednać się nie tylko z drugim człowiekiem, ale także z historią własnej rodziny. Projekt oficjalnie zakończono w 2015 r. – okazał się on najdłużej prowadzonym projektem na rzecz polsko-niemieckiego pojednania.  

„Zwiastun Ewangelicki” 23/2020