miniatura

Jesienna Konferencja dla Kobiet pod hasłem Uwolniona przez wiarę odbyła się 14 listopada 2020 r. Głównymi punktami programu, realizowanego w trybie online, były wykłady ks. Tymoteusza Bujoka oraz Bogusławy Król. Rozważając treść dziewiątego rozdziału Ewangelii Marka ks. T. Bujok postawił trzy pytania: Kiedy wiara jest silna, a kiedy słaba? Czy wiara usamodzielnia, czy uzależnia? Czy można równocześnie wierzyć i nie wierzyć? Proponując odpowiedzi na te pytania, wykładowca zachęcał do osobistych przemyśleń i refleksji.

Bogusława Król również postawiła ważne pytania: Czym, tak naprawdę, jest wolność? Od czego powinniśmy zostać uwolnieni? Co wspólnego ma nasza wiara z wolnością? Jako przykład przemian, jakich Bóg może dokonać w naszym życiu, mówczyni wskazała biblijną historię Rahab, która dzięki kierowaniu się wiarą w swym działaniu, znalazła się na „liście bohaterów wiary” zapisanej w Liście do Hebrajczyków.

Tym, jak żywa wiara działa w życiu, gdy doświadczamy trudności, problemów czy choroby, dzieliła się, w trakcie rozmowy prowadzonej przez Agatę Wierońską, Lidia Czyż, autorka powieści opisujących prawdziwe historie. Tym razem opowiedziała o własnych i rodzinnych, trudnych doświadczeniach składając poruszające świadectwo wiary.

W czasie konferencji nie zabrakło chwil modlitewnego wyciszenia i śpiewu, które prowadzili młodzi muzycy: Estera Witoszek, Michał Kasztura i Piotr Glajcar. Program konferencji przygotowały Mariola Fenger z Centrum Misji i Ewangelizacji i wolontariuszka Agata Wierońska, która to spotkanie prowadziła.

Miriam Żur

Nagranie Jesiennej Konferencji dla Kobiet można obejrzeć na: www.youtube.com/user/centrummisji

„Zwiastun Ewangelicki” 23/2020