miniatura

 

Serdecznie dziękuję za to, że byliście z nami przez cały 2020 rok. Musieliśmy w nim reagować na zaskakujące pandemiczne ograniczenia i szukać nowych dróg.

Zamknięte kościoły, brak niedzielnych nabożeństw – to wiązało się bezpośrednio także z naszą działalnością. Przerwany został bowiem nasz główny szlak dzięki, któremu czytelnicy otrzymują „Zwiastun Ewangelicki”. Dziękujemy tym proboszczom i radom parafialnym, którzy wtedy podjęli szybką decyzję i zorganizowali własną sieć docierania do parafian i tym samym do naszych czytelników.

Staraliśmy się przez cały ten trudny okres, aby czasopismo było źródłem pocieszenia i budowania duchowego, ale także przynosiło ważne informacje rozproszone w innych miejscach. Zebrane i opracowane materiały pokazywały jak – mimo ograniczeń – wiele się dzieje w naszym Kościele, jak wiele nowych inicjatyw pojawia się, aby dalej wzmacniać naszą wspólnotę. Jesteśmy przekonani, że przekaz na papierze jest dla wielu nadal ważny, aby nie czuli się wykluczeni.

Jednocześnie też w 2020 roku zintensyfikowaliśmy nasz przekaz cyfrowy. Wybuch pandemii przyspieszył uruchomienie nowej odsłony www.zwiastun.pl Jak się później okazało, tą drogą rozszerzyło się grono naszych czytelników. Wzrosła też liczba cyfrowych prenumeratorów.

Zapraszamy do pozostania z nami. Zachęcamy do opłacenia prenumeraty w wygodnej dla każdego wersji: papierowej lub cyfrowej. To dzięki temu, mimo rozproszenia diaspory oraz mniejszej lub większej izolacji i zamknięcia w domach, możemy być razem. Dwa razy w miesiącu tysiące ewangelików oraz naszych sympatyków trzyma w rękach to samo czasopismo w wersji papierowej albo większy lub mniejszy ekran. Pomyślmy wtedy o nich. To nas mocno łączy. To wzywa i motywuje nas do wspólnej modlitwy za nas samych i za nasz Kościół.

Bądźmy nadal razem.

ks. Jerzy Below

redaktor naczelny