miniatura

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu uhonorowana została certyfikatem „Wrocław bez Barier” im. Bartłomieja Skrzyńskiego. Plebiscyt ma na celu docenienie inicjatyw, działań i przedsięwzięć, które przyczyniają się do wspierania osób z niepełnosprawnościami. Zainaugurował go w 2010 roku rzecznik prezydenta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych Bartłomiej Skrzyński. W 2018 roku organizację plebiscytu przekazano fundacji Potrafię Pomóc.

Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 4 grudnia 2020 roku przy okazji otwarcia Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Chorób Rzadkich. Nagrodę w imieniu ewangelickiego centrum odebrał prezes fundacji ks. Robert Sitarek, który już sam jest jej laureatem. Dziękując za docenienie instytucji, wspomniał zmarłego niedawno Bartłomieja Skrzyńskiego, który razem z założycielami fundacji Potrafię Pomóc wyznaczyli najwyższe standardy wielozakresowej pomocy osobom potrzebującym.

Certyfikat „Wrocław bez barier” to już kolejna w ostatnim czasie nagroda, którą przyznano Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu. Wcześniej nagrodę Lodołamacza w kategorii „dziennikarz bez barier” otrzymała telewizja Przystań działająca w ramach prowadzonego przez fundację Warsztatu Terapii Zajęciowej. Wielkim wyróżnieniem było też ubiegłoroczne uhonorowanie pracy fundacji Dolnośląskim Kluczem Sukcesu w kategorii „najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa”.

Przez dwadzieścia lat swojego funkcjonowania diakonia diecezji wrocławskiej stała się profesjonalną instytucją wcielającą etos troski o drugiego człowieka w życie.

Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji nastawione jest na pomoc osobom z niepełnosprawnościami i prowadzi na terenie Wrocławia domy pomocy społecznej, przedszkole, szkoły specjalne oraz integracyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo, Warsztat Terapii Zajęciowej dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, Całodobowe Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu socjalizacyjnego Tęcza i Opoka oraz wypożyczalnię sprzętu pomocniczego i rehabilitacyjnego.

„Zwiastun Ewangelicki” 24/2020