miniatura

W sobotę 28 listopada 2020 r. zorganizowano 10. Dzień Duszpasterstwa, połączony z jubileuszem 10-lecia istnienia Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej (TPiPP). Uroczystość odbyła się za pomocą platformy do wideokonferencji.

Zebranych powitał prezes TPiPP ks. Grzegorz Giemza, a Słowo Boże rozważał zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Adrian Korczago. O swoich doświadczeniach z TPiPP opowiedzieli: biskup Kościoła Jerzy Samiec, dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji dk. Paweł Gumpert Obst, prezes Stowarzyszenia Księży i Katechetów ks. Władysław Wantulok oraz ks. Helmut Weiss, prezes SIPCC (Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling). Działalność stowarzyszenia przedstawił ks. Grzegorz Giemza.

Podczas konferencji zaprezentowano różne tematy związane z poradnictwem duszpasterskim. Potrzeby duchowe ludzi omówił ks. dr Artur Aleksiejuk z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, zagadnienie Z czym borykają się duchowni przedstawił ks. Marcin Kotas, wiceprezes TPiPP. Wyzwania zorganizowanego poradnictwa w Kościele na przykładzie Centrum Mediacji i Poradnictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP omówiła dr Joanna Koleff-Pracka, dyrektor CMP, a ks. Grzegorz Olek, superwizor TPiPP, zreferował temat COVID-19 jako nowy kontekst dla poradnictwa. Prof. Małgorzata Krajnik prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie zaprezentowała zagadnienie Nowoczesna opieka duchowa a system opieki zdrowotnej. Następnie odbyły się dyskusje w grupach i podsumowanie na forum ogólnym.

„Zwiastun Ewangelicki” 24/2020