miniatura

– ewangelickie głosy po orzeczeniu TK

Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji z powodu ciężkiej wady płodu bp Jerzy Samiec 23 października 2020 r. wypowiedział się w mediach społecznościowych: „Jestem za ochroną życia nie tylko nienarodzonego. Rodziny, w tym głównie kobiety, stają niekiedy przed dramatycznym wyborem w sytuacjach skrajnie granicznych. Rolą Kościoła jest maksymalne wsparcie, okazywanie delikatności, towarzyszenie i współczucie. Gdy zamiast rozmowy jest siłowe narzucanie rozwiązań, zawsze pojawia się ból, złość i wojna ideologiczna, którą widzimy na ulicach naszych miast. To nie służy ochronie życia”.

Na temat sytuacji w kraju bp Samiec wypowiedział się także 29 października „Sojusz tronu i ołtarza nigdy nie przyniósł Kościołom, w tym ewangelickiemu, dobra w dłuższej perspektywie. Strzeżmy się krótkowzroczności, lęku przed ludźmi. Duszpasterstwo to otwarte serca, umysły, pójście za Jezusem, a nie zabarykadowane kościoły i straże wystawione przed grobem”.

Bp Jerzy Samiec wypowiedział się także na ten temat 30 października na swoim blogu (www.blogbiskupa.luteranie.pl).

Na tablicy informacyjnej przed kościołem Opatrzności Bożej we Wrocławiu, stojącego przy jednej z ważnych śródmiejskich arterii, 27 października 2020 r. pojawił się napis: „Popieramy wolny wybór, wroclaw.luteranie.pl”. Tą ulicą – Kazimierza Wielkiego – przemieszczają się demonstrujący przeciw orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.

Odnoszące się do bieżącej sytuacji społecznej zdjęcie tablicy, ze stojącymi obok proboszczem parafii ks. Marcinem Orawskim i jego żoną Iwoną Orawską, zostało umieszczone na Facebooku Kamienicy pod Aniołami będącej własnością parafii i mieszczącej się obok kościoła.

Inicjatywa wyszła z kręgu rady parafialnej. „Te słowa nikogo nie wykluczają i bliskie są etyce ewangelickiej – wyjaśniał ks. Marcin Orawski. – Rozumiemy, że są one odczytywane w konkretnym kontekście, ale trzeba też umieć spojrzeć ponad nim: chodzi nam o wolność sumienia w ogóle”. Wrocławski proboszcz, ojciec dwóch córek uważa, że każdy rodzic chce jak najlepiej dla swoich dzieci, także dopiero poczętych, dlatego stawanie wobec jakiegokolwiek dylematu w tym kontekście, zawsze wiąże się z trudnym do wyobrażenia dramatem i bólem. Przeciwny jest penalizacji zasad etycznych, bo ona nie rozwiązuje problemów, opowiada się natomiast za edukacją. Jak zauważyli parafianie, wiele osób zatrzymywało się przy tablicy czytało i robiło zdjęcia.

„Jestem, jak chyba wszyscy – bo nie znam nikogo kto myśli inaczej – za ochroną życia. Jeśli jednak matka staje przed wyborem, gdzie każda decyzja jest tragiczna i obciążająca sumienie do końca życia, to rolą duchownego jest towarzyszenie jej i wsparcie, na ile to możliwe. Chciałbym też umieć pomóc albo wskazać jej możliwości uzyskania wsparcia, ale czasem doświadczenie jest tak dramatyczne, że wypada jedynie w pokorze zamilknąć i być z drugim człowiekiem. Staram się zawsze pamiętać, że Jezus nikogo nie skreślał, więc i mnie tego nie wolno czynić, jeśli chcę – choć nieudolnie – go naśladować” – mówił ks. Orawski.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w 1991 roku wydał oświadczenie w sprawie ochrony życia, w którym czytamy m.in. „Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP opowiada się zdecydowanie za ochroną życia i to od jego poczęcia. Z biblijnej nauki o Zakonie i Ewangelii bierze jednak wskazanie, że nie on winien wymierzać sprawiedliwość. Ochrona prawna, jej forma i wypełnienie jest rzeczą odpowiedzialności władzy świeckiej: Państwa i jego organów. Zdecydowanie wypowiada się również przeciw stosowaniu środków wczesnoporonnych. Natomiast dyskusję na temat »dozwolonych« czy »niedozwolonych« środków i metod zapobiegawczych uważa za bezprzedmiotową, gdyż nie ma ona biblijnego uzasadnienia. Kościół nie wnosi zastrzeżeń do stosowania we współżyciu małżeńskim środków zapobiegawczych (za wyjątkiem wczesnoporonnych) w celu dopełnienia świadomego rodzicielstwa w planowaniu rodziny oraz dla ochrony zdrowia kobiety. (…)

Wypowiadając się za ochroną życia poczętego Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP zajmuje zdecydowane stanowisko przeciw »aborcji na życzenie». Kościół nie jest upoważniony do sporządzania katalogu występujących zagrożeń życia w przypadkach patologii ciąży, pozostawia jednak prawo decyzji rodzicom i konsylium lekarskiemu w wypadku zagrożenia życia matki”.

Dokument można przeczytać: www.luteranie.pl/o_kosciele/oswiadczenia_kosciola/w_sprawie_ochrony_zycia.html.

Dnia 3 listopada 2020 r. (już po oddaniu numeru do druku) konferencja biskupów luterańskich opublikowała oświadczenie, w którym może przeczytać m.in. „Zaniepokojeni sytuacją, jaka ma miejsce w polskim społeczeństwie, podziałami, które przebiegają często poprzez rodziny, jako Konferencja Biskupów Luterańskich pragniemy wyrazić naszą duszpasterską troskę. Od wielu dni odbywają się w Polsce największe protesty od początku lat 80. ubiegłego wieku. Wtedy, strajki powszechne dotyczyły naprawy sytuacji ekonomicznej, a skończyły się walką o odzyskanie wolności. Czterdzieści lat później, na ulice wyszły przede wszystkim kobiety. Mężczyźni stoją ramię w ramię z protestującymi. Zdecydowaną większość stanowią młodzi, niezadowoleni ludzie. Kościół nie może patrzeć obojętnie na to, co dzieje się w naszym społeczeństwie. Przyszło nam żyć w czasie pandemii, w okresie szczególnego zagrożenia życia setek czy już tysięcy osób, a mimo to, tak wielu ludzi mając świadomość epidemicznego zagrożenia, gotowych jest manifestować, walczyć o swoje prawa i wolności”.

Całe oświadczenie jest dostępne na luteranie.pl

„Zwiastun Ewangelicki” 21/2020