miniatura

Co roku wspólna uroczysta sesja rad gmin ziemi cieszyńskiej z okazji wręczenia Laurów Srebrnej i Złotej Cieszynianki odbywała się 11 listopada w Teatrze im. Adama Mickiewicza. W tym roku było inaczej – odbyła się e-uroczystość, która transmitowana była na facebookowych stronach powiatu cieszyńskiego. Przyznano 14 Laurów Srebrnej Cieszynianki, które trafiły do reprezentantów samorządów wchodzących w skład Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej.

Decyzją Rady Gminy Goleszów Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymała diakonisa s. Lidia Gottschalk, która w 1957 roku rozpoczęła służbę w Diakonacie Żeńskim „Eben-Ezer” w Dzięgielowie, a której kandydaturę zgłosiła Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Wyróżnienie przyznano „za długoletnią posługę na rzecz osób potrzebujących pomocy. Za prowadzoną działalność charytatywną oraz aktywną postawę w realizacji przedsięwzięć mających na celu dobro całej lokalnej społeczności”.

Siostra Lidia Gottschalk pracowała w Domu Sióstr oraz w Domu Opieki na Szczukówce. W latach 1959-1975 pracowała jako pielęgniarka w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. W 1959 roku została „czepkowana” na siostrę próbną, pozostając w dzięgielowskim Diakonacie, którego 21 lat później zosta-ła przełożoną i funkcję tę pełniła do 2009 roku. W tym czasie otwarty został Dom Opieki „Emaus” w Dzięgielowie. W 2018 roku za wieloletnią działalność charytatywną i społeczną otrzymała także Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

Gmina Wisła przyznała to wyróżnienie Irenie Cieślar, która wiele lat poświęciła pracy społecznej – „za pełną oddania, długoletnią pracę w samorządzie miasta i powiatu, za działalność społeczną na rzecz miasta Wisły, za utworzenia wiślańskiej akademii aktywnych dla seniorów”. W latach 1980-1992 działała w Komitecie Organizacyjnym Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Od 1976 roku jest również członkiem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Zarządzie Miejskim w Wiśle. Aktywnie uczestniczyła w wielu społecznych komitetach budowy. Była członkiem Rady Nadzorczej Zespołu Opieki Zdrowotnej na Kubalonce oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szpitalu Śląskim w Cieszynie.

Cieszyniankę władze miasta Cieszyna przyznały Mirosławowi Wernerowi – trenerowi i sędzi lekkoatletycznemu oraz działaczowi sportowemu. Jest on również zastępcą przewodniczącego Wojewódzkiego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki w Katowicach. Odznaczono go „za pełną oddania i poświęcenia działalność w dziedzinie sportu. Za organizację imprez sportowych, konkursów krajoznawczo-historycznych w Cieszynie oraz pracę trenera w cieszyńskich klubach sportowych, wychowanie wielu medalistów mistrzostw polski w lekkoatletyce, za zarządzanie schroniskiem młodzieżowym w Cieszynie i za jego modelową modernizację”.

Laureatką Srebrnej Cieszynianki przyznawanej przez władze powiatu cieszyńskiego została Alina Rakowska. Z wykształcenia jest prawnikiem, a od ponad 20 lat związana jest zawodowo z sektorem bankowym, od 15 lat kieruje Bankiem Spółdzielczym w Cieszynie. Laur otrzymała „za bezinteresowną działalność społeczną, umiejętne kierowanie najstarszą instytucją finansową na Śląsku Cieszyńskim, za nieoceniony wkład w rozwój sektora gospodarczego powiatu cieszyńskiego i wspieranie działania lokalnych organizacji i przedsiębiorstw”. Z jej inicjatywy Bank Spółdzielczy wprowadził działalność edukacyjną w zakresie finansów i przedsiębiorczości. W latach 1994-1998 była radną rady miejskiej w Cieszynie oraz członkiem zarządu miasta Cieszyna. Uhonorowana w 2014 roku Nagrodą Miasta Cieszyn w dziedzinie kultury. Została także odznaczona Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. Alina Rakowska jest sekretarzem rady parafialnej parafii ewangelickiej w Dzięgielowie. Była także członkiem Synodu Kościoła.

Honorową Złotą Cieszyniankę przyznawaną przez członków Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej otrzymał mieszkaniec gminy Goleszów – Paweł Stanieczek, nauczyciel, społecznik, historyk i fotograf, a także członek chórów Cantus oraz Mieszanego, działających w goleszowskiej parafii ewangelickiej. Wyróżnienie przyznano „za upowszechnianie historii i kultury Śląska Cieszyńskiego, za wieloletnią i pełną oddania działalność pedagogiczną, kulturalną oraz naukową na rzecz społeczności Śląska Cieszyńskiego”.

Paweł Stanieczek w latach 1965-1985 był dyrektorem Zespołu Szkół Energetycznych w Bielsku-Białej. Po zakończeniu pracy nauczycielskiej objął funkcję redaktora naczelnego „Panoramy Goleszowskiej”. Publikuje na łamach „Kalendarza Goleszowskiego”. Zainicjował powstanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej. Był radnym Gminy Goleszów oraz powiatu cieszyńskiego. Od 2006 do 2019 roku pełnił funkcję kustosza Izby Oświęcimskiej w Goleszowie. Wydarzenia związane z działalnością tamtejszej filii obozu zagłady w Oświęcimiu udokumentował w książkach Arbeitslager Golleschau – dzieje podobozu oraz Dopisani do Listy Schindlera. Za swoje działania odznaczony został w 1972 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 1974 roku Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2000 roku Srebrną Cieszyniankę. Laureat Nagrody Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie kultury im. ks. Leopolda Jana Szersznika (2018).

„Zwiastun Ewangelicki” 22/2020