miniatura
391

– dziękczynienie za ostatnie 100 lat parafii w Poznaniu

W dniach 19-20 września 2020 r. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu obchodziła setną rocznicę powstania. W ramach obchodów, w sobotę 19 września w kościele Łaski Bożej odbyła się promocja publikacji Bo przy mnie stał, zawierającej teksty, rozmyślania i modlitwy wieloletniego proboszcza parafii ks. Tadeusza Raszyka. W niedzielę 20 września poznańscy ewangelicy przeżywali jubileuszowe nabożeństwo, podczas którego kazanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec.

W sobotnim spotkaniu, podczas którego zaprezentowana została antologia tekstów ks. Tadeusza Raszyka głos zabrały redaktorki publikacji – Halina Raszyk, żona zmarłego przed ośmioma laty proboszcza, oraz Anna Zielińska-Krybus. Ponadto w panelu dyskusyjnym uczestniczyli: ks. Witold Twardzik, proboszcz parafii ewangelickiej w Pasymiu, dawny podopieczny ks. Raszyka z czasów jego służby w Świdnicy oraz byli wikariusze poznańscy – ks. Tomasz Wola, obecnie proboszcz w Pile, ks. Sławomir Sikora, proboszcz w Szczecinie i ks. Wojciech Płoszek, proboszcz parafii w Ostródzie. Spotkanie poprowadził ks. Marcin Kotas, aktualny proboszcz poznańskiej parafii. Obecni byli także przedstawiciele i duchowni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wraz z biskupem Jerzym Samcem, delegaci poznańskich Kościołów zrzeszonych w Poznańskiej Grupie Ekumenicznej oraz przedstawiciele władz miejskich i instytucji współpracujących z parafią.

Sobotni panel dyskusyjny

W niedzielę 20 września odbyło się nabożeństwo dziękczynne. Liturgię nabożeństwa prowadzili proboszcz ks. Marcin Kotas, biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej Marcin Hintz oraz duchowni, którzy przed laty byli w Poznaniu wikariuszami – ks. Wojciech Płoszek, ks. Tomasz Wola oraz ks. Waldemar Gabryś z Leszna. Kazanie na podstawie Psalmu 84 wygłosił bp Kościoła Jerzy Samiec.

Życzenia i słowa pozdrowienia parafianom przekazali: wikariusz generalny Archidiecezji Poznańskiej Kościoła Rzymskokatolickiego bp Damian Bryl, przewodniczący rady miejskiej Grzegorz Ganowicz, superintendent Północno-Zachodniego Okręgu Kościelnego Kościoła Krajowego Hanoweru ks. Karl Ludwig Schmidt oraz w imieniu Kościołów Poznańskiej Grupy Ekumenicznej głos zabrał pastor zboru zielonoświątkowego Piotr Wisełka.

Zarówno podczas sobotniego spotkania, jak i w trakcie nabożeństwa o oprawę muzyczną zadbały Marta Michalak (skrzypce) i Małgorzata Raszyk-Kopczyńska (organy).

W trakcie uroczystości otwarta została również wystawa przygotowana przez Filipa Lipińskiego, dokumentująca sto lat działalności parafii.

FL

zdjęcia Piotr Bisok, Michał Jadwiszczok


„O, jak miłe są przybytki twoje, Panie Zastępów! Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego” (Ps 84,2-3).

 

Poznańska parafia ewangelicko-augsburska powstała w 1920 roku na gruncie istniejącego od 1919 roku Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. W swojej misji odwoływała się ona do dziedzictwa polskiej Reformacji w XVI w., skupiając się na duszpasterstwie wśród polskojęzycznych ewangelików zamieszkujących Wielkopolskę. Do 1939 roku stanowiła ona enklawę polskojęzycznego protestantyzmu na tych terenach. Pierwszym proboszczem parafii był ks. senior Gustaw Manitius, który ze względu na swoją propolską działalność polityczną w styczniu 1940 roku został zamordowany przez hitlerowców w Forcie VII w Poznaniu.

Po II wojnie światowej parafia z trudem odbudowywała swój byt. Opieką duszpasterską objęto wówczas niemieckich ewangelików, którzy nie opuścili Wielkopolski po 1945 roku. Ze względu na niechętny stosunek władz komunistycznych do ewangelicyzmu, parafii uniemożliwiono pozyskanie jednego z dawnych kościołów ewangelickich w mieście. Dopiero w 1946 roku poznańskim luteranom przyznano dawną kaplicę cmentarną przy ul. Grunwaldzkiej, w której do roku 2003 odbywały się regularne nabożeństwa i szkółki niedzielne.

W okresie powojennym szczególnie dla parafii zasłużyli się ks. senior Jan Walter i ks. senior Tadeusz Raszyk, dzięki którym udało się rozwinąć działalność duszpasterską oraz zabezpieczyć byt materialny parafii. W latach 2002-2004 rozpoczęto budowę kościoła oraz centrum parafialnego. Uroczyste poświęcenie nowo wybudowanego kościoła Łaski Bożej oraz centrum parafialnego nastąpiło 19 września 2004 roku.

Od 2013 roku proboszczem jest ks. Marcin Kotas. Obecnie parafia w Poznaniu liczy 360 członków, a swoim obszarem obejmuje nie tylko Poznań, ale cały powiat poznański oraz okoliczne, przyległe do stolicy Wielkopolski powiaty.

Filip Lipiński

„Zwiastun Ewangelicki” 19/2020