miniatura

Nagroda Diakonii Polskiej Miłosierny Samarytanin została wręczona podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas 26 września 2020 r. w prawosławnej katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie. Laureatem tegorocznej edycji został ks. Klaus-Dieter Kottnik, długoletni były doradca Diakonii Polskiej, który przyczynił się do rozwoju wielu inicjatyw pomocowych w Polsce.

Laureat, duchowny Ewangelickiego Kościoła Krajowego w Wirtembergii (Niemcy), w latach 2007-2010 pełnił funkcję prezydenta Diakonii Niemieckiej. Obecnie jest przewodniczącym Misji Dworcowej, wspólnej inicjatywy niemieckiej Diakonii i Caritasu.

W latach 2011-2018 ks. Klaus-Dieter Kottnik bezinteresownie doradzał Diakonii Polskiej. Dzielił się swoim bogatym doświadczeniem z przedstawicielami polskich parafii i instytucji diakonijnych. Dzięki temu wiele z nich uzyskało konkretne wsparcie, nawiązane zostały indywidualne i instytucjonalne relacje.

„Działalność doradcza ks. Klausa-Dietera Kottnika przyczyniła się między innymi do bliższego poznania pracy diakonijnej w Polsce i w Niemczech, nawiązania współpracy polskich parafii oraz instytucji diakonijnych z różnymi partnerami, zacieśnienia relacji z samorządami czy zintensyfikowania polsko-niemieckiej wymiany eksperckiej. Do Polski sprowadzony został sprzęt rehabilitacyjny, z którego osoby potrzebujące korzystają do dzisiaj. Wzrosło też znaczenie Diakonii Polskiej w społecznym odbiorze” – napisano w laudacji.

Oprócz Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego swoje nagrody przyznały również Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Podczas Gali odbył się też koncert Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej Katapetasma.

Dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk podkreśliła podczas uroczystości, że ekumeniczna gala pokazuje, że pomoc dociera do potrzebujących bez względu na ich przynależność wyznaniową. „Każdego roku nagrody i wyróżnienia otrzymują osoby szczególnego serca, których postawa jest żywym świadectwem miłości bliźniego” – powiedziała.

Diakonia Polska nagrody Miłosiernego Samarytanina przyznaje od 2007 r. w uznaniu za zaangażowanie na rzecz pracy diakonijnej, pomocy bliźniemu oraz za „samarytańskie serce”.      

„Zwiastun Ewangelicki” 20/2020