miniatura

Toruń

W ramach Wojewódzkich Obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w pałacu w Lubostroniu 18 września 2020 r. miała miejsce uroczystość wręczenia medali Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Hereditas Saeculorum. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Toruniu otrzymała to wyróżnienie za przeprowadzenie kompleksowych prac remontowych i konserwatorskich kościoła św. Szczepana w Toruniu. Skomplikowane i długotrwałe prace prowadzone w latach 2012-2014 oraz 2016-2019 uratowały i przywróciły obiektowi zabytkową wartość. Medale Hereditas Saeculorum to wyraz uznania dla osób zaangażowanych w działania na rzecz ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego.

Lublin

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lublinie już niedługo rozpocznie remont zabytkowego, XVIII-wiecznego kościoła Świętej Trójcy. Będzie on możliwy dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Bratniej Pomocy Gustawa Adolfa, Gustav-Adolf-Werk, Funduszy Rewitalizacji Śródmieścia, a także środków parafialnych. Projekt remontowy opiewa na kwotę 2 250 245,04 zł.

Dnia 21 września 2020 r. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski uroczyście wręczył umowy duchownym z parafii rzymskokatolickich, prawosławnej oraz luterańskiej. Dzięki temu parafie otrzymają dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Parafia luterańska w Lublinie dostała dofinansowanie na projekt, który zakłada „zwiększenie atrakcyjności kulturowej, turystycznej i społecznej parafii oraz samego miasta poprzez ochronę, wykorzystanie i zwiększenie dostępu do unikalnych zasobów dziedzictwa kulturowego o wartości zabytkowej, historycznej i turystycznej”.

„Zwiastun Ewangelicki” 19/2020