miniatura

W niedzielę 20 września 2020 roku obchodzono 97. rocznicę utworzenia ewangelickiego Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie. Jubileuszowe nabożeństwo, podczas którego kazanie wygłosił ks. Marcin Brzóska z Cieszyna, było połączone z jubileuszem 60- i 50-lecia służby sióstr Aliny (Heleny) Ciosk i Anieli Kawulok. Błogosławieństwa udzielił diakonisom bp Adrian Korczago, przewodniczący rady opiekuńczej diakonatu.

Podczas nabożeństwa wprowadzono również w urzędowanie Karinę Cieślar – nową dyrektor Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus”, która zastąpiła przechodzącego na emeryturę długoletniego dyrektora Adama Pastuchę. Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafii ewangelickiej w Dzięgielowie pod dyrekcją Anny Stanieczek.

Siostra Alina urodziła się 1 kwietnia 1928 roku w Jaworzu. W 1959 roku została przyjęta do diakonatu, rok później, w 1960 roku, otrzymała strój siostry próbnej, wówczas przyjęła siostrzane imię Alina. Przez większą część służ-by pracowała w domu opieki „Sarepta” w Węgrowie.

Siostra Aniela urodziła się 8 kwietnia 1951 roku w Wiśle. W 1967 roku rozpoczęła „Rok służby dla Pana”, a w 1970 roku otrzymała strój siostry próbnej. Swoją służbę również w dużej mierze spędziła w domu opieki „Sarepta” w Węgrowie.

„Zwiastun Ewangelicki” 19/2020