miniatura

W kościele „Eben-Ezer” w Dzięgielowie obchodzono 27 września 2020 r. jubileusz 60-lecia ordynacji bpa Jana Szarka oraz 80-lecie urodzin ks. Emila Gajdacza. Nabożeństwo poprowadzi-li zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Adrian Korczago oraz ks. Marek Londzin, proboszcz parafii. Teksty biblijne czytały siostra Helen i diakon Helena Gajdacz. Wota biblijne do bpa Jana Szarka skierowali ks. Emil Gajdacz i ks. Marek Londzin, a do ks. Emila Gajdacza i diakon Heleny Gajdacz wypowiedzieli je bp Jan Szarek i ks. Marek Londzin.

W kazaniu rozważającym tekst z 2. Listu do Tymoteusza 1,7-10 bp Adrian Korczago nawiązał do służby duszpasterskiej i diakonijno-misyjnej jubilatów. Kaznodzieja dziękował Bogu, że „rozświetlił ich życie i nieśmiertelność przez Ewangelię” i pozwalał im uczestniczyć w rozświetlaniu życia tych, których stawiał na ich drodze.

Przemówienie spowiednie wygłosił bp Jan Szarek, który też udzielił zebranym końcowego błogosławieństwa. W trakcie uroczystości śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Anny Stanieczek.

na podstawie: www.cieszynska.luteranie.pl

„Zwiastun Ewangelicki” 20/2020