miniatura

Odpowiedzialni za stworzenie to inicjatywa zapoczątkowana w 2019 roku przez parafie w Wiśle, Golasowicach i Jastrzębiu-Zdroju. Zachęca do rezygnacji z plastikowych zniczy i kwiatów na cmentarzach.

Rok 2019 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przeżywaliśmy jako Rok troski o stworzenie. W różny sposób podkreślaliśmy jak ważne jest nasze zaangażowanie w ochronę środowiska i przyrody, które dostaliśmy od Boga pod opiekę. Chcieliśmy zwrócić również uwagę na to, jak wiele niepotrzebnych odpadów pozostaje po sztucznych kwiatach i zniczach. Ograniczając ich ilość wykazujemy się dodatkową wrażliwością na otaczający nas świat. W biblijnym opisie stworzenia Bóg podsumowuje swoje dzieło w następujących słowach: „I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre” 1 Mż 1,31. By nie niszczyć tego co dobre, jesteśmy wezwani do odpowiedzialności za otaczające nas środowisko. Jako ewangelicy podkreślamy, że ważniejsza jest pamięć i modlitwa niż zapalone znicze i pozostawione kwiaty.

W roku 2020 dodatkowo zachęcamy, by rezygnując ze zniczy i kwiatów skoncentrować siły i środki finansowe na pomoc tym, którzy ciągle są wśród nas. Zachęcamy, by pomóc osobom starszym, chorym, potrzebującym lub w kryzysie. Można np. wesprzeć akcję Prezent pod choinkę organizowaną przez Centrum Misji i Ewangelizacji lub inne działania charytatywne i diakonijne.

W związku z pandemią przypominamy także o noszeniu maseczek i zachowania dystansu na cmentarzach. Zachęcamy wszystkich, dla których ważna jest troska o stworzenie i drugiego człowieka do włączenia się w naszą inicjatywę.

ks. Marcin Ratka-Matejko

Cmentarne fundusze dla żywych

Cmentarz powinien być szczególnym miejscem zadumy nad przemijaniem, zmierzania się z tematyką życia wiecznego, przeżywania żałoby po utracie bliskich, miejscem, na którym uświadamiamy sobie, że życie, mimo śmierci, w Chrystusie odnosi zwycięstwo!

Luter zabiegając o stworzenie miejsca zacisznego podkreślał, że atmosfera na cmentarzach bardziej przypomina jarmark, niż miejsce zadumy. Czy nie powróciliśmy do lutrowych czasów? Niestety coraz częściej nasze ewangelickie cmentarze, zupełnie wbrew naszej duchowości, przypominają centra handlowe, giełdy kwiatowe, hurtownie zniczy. Bezzasadnie przejmujemy narzucaną modę, obowiązujące trendy.

Pamiętajmy, wspominajmy, dziękujmy za tych, którzy byli nam bliscy, ale… nie pozwólmy wywierać na siebie presji co powiedzą inni, nie poddawajmy się konkurencyjności i cmentarnej rywalizacji! Nie chodzi o rewolucję. Wystarczy ustalić w rodzinie, by zamiast zakupu kilku wiązanek, kupić na dany grób tylko jedną, zamiast nabywania dziesiątków zniczy przynieść jeden wspólny od wszystkich! A pozostałe finanse przeznaczyć na wspieranie potrzebujących.

Nawiązując do akcji parafii w Wiśle, Golasowicach i Jastrzębiu-Zdroju Odpowiedzialni za stworzenie zachęcam, aby w całej diecezji cieszyńskiej wybierając się w tym roku na cmentarze podejść odpowiedzialnie do ochrony stworzenia, pomyśleć także o horrendalnych kwotach, jakie nasze parafie płacą za wywóz śmieci, które idą w setki tysięcy złotych.

Proszę Was o przeznaczcie kwot, które planowaliście w tym roku wydać na znicze czy kwiaty, na pomoc szpitalom w naszej okolicy. Te placówki potrzebują różnego wsparcia na czas walki z COVID-19. Swój dar możecie przekazać na konto Diecezji Cieszyńskiej: 86 1020 1390 0000 6202 0143 4505 z dopiskiem Fundusz dla żywych, a my po konsultacji z szpitalami zakupimy wskazane sprzęty. Będziemy informowali o naszej akcji na stronie diecezji: www.cieszynska.luteranie.pl.

Wesprzyj akcję! Pomóż!

A kiedy staniemy nad grobem swych bliskich w cichym powiewie zadumy niech Bóg pozwoli nam usłyszeć: „Jestem, który jestem” i mocą Ducha Świętego wpisze w nasze wnętrza zapewnienie: Ja żyję i wy żyć będziecie” (J 14,19)!

bp Adrian Korczago

„Zwiastun Ewangelicki” 20/2020