miniatura

Zgodnie z tradycją parafii ewangelickiej w Ostródzie, z początkiem września w wiejskim, filialnym kościele w Łęgutach, odbywa się Dziękczynne Święto Żniw. W niedzielę 13 września 2020 r. podczas nabożeństwa kazanie jak zawsze wygłosił gość – tym razem ks. Grzegorz Giemza. Zwykle święto połączone jest z piknikiem i wiejskim festynem. W tym roku z powodu pandemii odbyło się jedynie nabożeństwo.

W zamian parafianie zaangażowali się w szczególną akcję. Na prośbę twórczyni akcji Bieg na sześć łap Moniki Dąbrowskiej zaproszono w tym dniu wolontariuszy z okolicznych schronisk dla zwierząt, którzy przyszli z bezdomnymi psami szukającymi nowych właścicieli. Po nabożeństwie Monika Dąbrowska zaprezentowała wiernym jednego z psów oraz opowiedziała o całej akcji. Po opuszczeniu kościoła można było zapoznać się z pozostałymi czworonogami, porozmawiać z ich opiekunami i zapytać o możliwości adopcji oraz pomocy. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na potrzeby bezdomnych zwierząt, popularyzacja adopcji oraz wspieranie schronisk, szczególnie w okresie zimowym. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem, także ze strony mediów. „Wierzymy, że w ten sposób wyrażamy naszą troskę i odpowiedzialność za stworzenie. Chrześcijanie są bowiem tymi, którzy w pierwszej kolejności zwracając uwagę na piękno i sprawczą moc Boga jako Stwórcy świata, powinni także wskazywać na odpowiedzialność, jaka na nas spoczywa. Wyraża się ona w działaniach na rzecz ochrony, zachowania i ratowania stworzenia. Zachęcamy więc wszystkie parafie do propagowania szczytnych postaw” – podsumował akcję ks. Wojciech Płoszek, ostródzki proboszcz.

„Zwiastun Ewangelicki” 19/2020