miniatura

Dni Ewangelizacji w Mrągowie

W dniach od 20 do 23 sierpnia 2020 roku w kościele ewangelickim w Mrągowie odbyły się Dni Ewangelizacji. Program zakładał trzygodzinne spotkania przez trzy dni, składające się z trzech punktów programu – wykładu, spotkania z gościem i ewangelizacji. W ostatnim dniu, w niedzielę, odbyło się nabożeństwo.

Wykłady zatytułowane Trzy po trzy prowadził duszpasterz ewangelizacyjno-misyjny diecezji mazurskiej ks. Tomasz Wigłasz z Białegostoku. Były one poświęcone cyfrze 3, która wielokrotnie pojawia się w Piśmie Świętym. Uczestnicy mieli okazję przypomnieć sobie i dostrzec nowe szczegóły historii biblijnych dotyczących: Jonasza, który trzy dni spędził w brzuchu wielkiej ryby, ofiarowania Izaaka na wzgórzu Moria, a także drogi uczniów do Emaus.

Po wykładach rozpoczynały się spotkania z gośćmi, które prowadził administrator mrągowskiej parafii ks. Krzysztof Śledziński. Pierwszego dnia gościem był Edwin Banaszewski z parafii w Sorkwitach, przedsiębiorca, Mazur, autor książki Pijany Mazur. Rozmowa dotyczyła Mazur, zwyczajów, tradycji, wierzeń ludowych, trudnej historii, ale też mazurskiej kuchni. Uczestnicy Dni Ewangelizacji mieli również okazję kupić książkę z dedykacją autora.

W kolejnym dniu odbyła się rozmowa z Krzysztofem Kapesem-Kowalskim, ewangelikiem z Rybnika, pierwszym Polakiem, który zdobył tzw. Koronę Europy (wywiad ukazał się w „Zwiastunie Ewangelickim” 7/2019). Rozmowa dotyczyła głów-nie gór i przygód związanych ze zdobywaniem poszczególnych szczytów. W trakcie rozmowy okazało się, że gość spotkania wspinał się również w Afryce, w górach Atlasu, a także wędrował po Himalajach. Opowiadał również o żeglarstwie, które jest jego drugą pasją i przygodzie związanej z przepłynięciem Atlantyku.

Trzeciego dnia gościem był bp Rudolf Bażanowski, który jest autorem książek poświęconych diecezji mazurskiej, a wydanych przez Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie. Biskup przedstawił powody powstania książek Kościoły i Parafie Diecezji Mazurskiej oraz Kalendarium Diecezji Mazurskiej 1945-1991. Następnie były zwierzchnik mazurskiej diecezji przedstawił dzieje kościołów i parafii, które znajdują się na terenie dawnego mrągowskiego okręgu kościelnego. Na koniec można było kupić książki z dedykacją autora.

Ostatnim punktem codziennego programu była ewangelizacja, którą prowadził ks. Łukasz Stachelek z Olsztyna. Tytuł ewangelizacji brzmiał Bez reszty, a rozważania dotyczyły przypowieści o synu marnotrawnym. Dla niektórych jest ona przypowieścią o zazdrosnym bracie, a dla innych o miłosiernym ojcu. Ewangelizacja pozwoliła uczestnikom na nowe spojrzenie na tę znaną historię, a także dała wiele impulsów do przemyśleń.

W trakcie Dni Ewangelizacji ks. Bogdan Wawrzeczko ze Skoczowa opowiedział o działalności organizacji Open Doors. W modlitwach uczestników spotkania prowadzili w poszczególne dni: biskup diecezji mazurskiej Paweł Hause, ks. Piotr Mendroch oraz bp Rudolf Bażanowski.

W niedzielę odbyło się nabożeństwo prowadzone przez bp Pawła Hause, ks. Piotra Mendrocha, ks. Krzysztofa Śledzińskiego oraz ks. Tomasza Wigłasza, który wygłosił kazanie. Organizatorami Dni Ewangelizacji w Mrągowie była: diecezja mazurska, diecezjalny duszpasterz ewangelizacyjno-misyjny diecezji mazurskiej oraz parafia ewangelicko-augsburska w Mrągowie. Nagrania z Dni Ewangelizacji dostępne są na portalu YouTube.

XKS

Od lewej: ks. Piotr Mendroch, ks. Tomasz Wigłasz, bp Paweł Hause, ks. Krzysztof Śledziński

„Zwiastun Ewangelicki” 17/2020