miniatura

Dnia 29 sierpnia 2020 r. w wieku 69 lat zmarł Bernard Rozwałka, długoletni przewodniczący Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu.

Bernard Rozwałka urodził się 17 lutego 1951 roku w Szczecinie. Po studiach prawniczych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu związał się z tym miastem na stałe. W Poznaniu odbył aplikację sądową, a następnie adwokacką. Od wielu lat pracował w samorządzie adwokackim będąc członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, pełnił w niej także funkcję wicedziekana oraz rzecznika dyscyplinarnego. Za pełną zaangażowania zawodową działalność otrzymał odznakę „Adwokatura Zasłużonym”.

Od 1982 r. był członkiem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu i mocno zaangażował się w jej życie. Od około 30 lat był członkiem rady parafialnej, a przez kilka kadencji pełnił funkcję jej przewodniczącego. Wykazywał się rzeczowością i taktem, zwracając uwagę na prawny aspekt podejmowanych decyzji oraz umiejętnie godząc różne opinie. Należał też do komisji budowy kościoła Łaski Bożej i centrum parafialnego poświęconego w 2004 r. 

Przez pięć kadencji był członkiem Synodu Kościoła, w tym przez jedną kadencję był wiceprzewodniczącym rady synodalnej. 

Od 1983 r. był członkiem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTE). Przyczynił się do rozszerzenia działalności PTE na cały kraj. W 1985 r. pierwsze w ogólnokrajowej formule działania Walne Zebranie Delegatów wybrało go prezesem zarządu głównego PTE. W 1987 r. został wybrany na drugą kadencję. W tym okresie, m.in. dzięki niemu, ukształtował się współczesny model funkcjonowania tego stowarzyszenia. W swojej działalności kładł nacisk na pielęgnowanie ducha łączności między rozproszonymi skupiskami współwyznawców. W roku 2007 otrzymał godność Honorowego Członka PTE.

Nabożeństwo żałobne odbyło się 7 września 2020 r. w kościele luterańskim w Poznaniu. Odprawili je proboszcz poznańskiej parafii ks. Marcin Kotas i biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej Marcin Hintz, który wygłosił także kazanie. W imieniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz bpa Jerzego Samca zmarłego pożegnał wiceprezes konsystorza Adam Pastucha. W imieniu parafii i rady parafialnej mecenasa pożegnał Jerzy Gizło.

W ewangelickiej kwaterze cmentarza komunalnego Miłostowo w Poznaniu nad grobem zmarłego żegnali: bp Marcin Hintz, bp Waldemar Pytel, ks. Marcin Kotas, ks. Michał Walukiewicz i ks. Marcin Liberacki. W imieniu środowiska prawniczego słowa pożegnania wygłosił przewodniczący Okręgowej Rady Adwokackiej prof. Maciej Gutowski. W ostatniej drodze towarzyszyli zmarłemu duchowni diecezji pomorsko-wielkopolskiej, parafianie, przyjaciele, znajomi. Pozostawił żonę, troje dzieci, bliższą i dalszą rodzinę.

„Zwiastun Ewangelicki” 18/2020