miniatura

Dnia 19 sierpnia 2020 roku zmarł w wieku 87 lat Władysław Sosna. Z zawodu inżynier mechanik i pedagog. Ceniony w Polsce krajoznawca, działacz turystyczny i społeczny związany ze Śląskiem Cieszyńskim. Prezes cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, a także wiceprezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Władysław Sosna urodził się w 1933 r. w Cieszynie. W cieszyńskiej parafii jego przewodnikami wiary byli ks. Andrzej Buzek i ks. Oskar Michejda, który go konfirmował. Był absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przez kilkanaście lat pracował w Fabryce Maszyn Elektrycznych CELMA w Cieszynie, a od 1970 r. był nauczycielem w Technikum Mechani-czno-Elektrycznym. Był bardzo aktywny w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym (PTTK) i w Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, a od 1989 r. w Polskim Towarzystwie Ewangelickim (PTE), gdzie był prezesem oddziału w Cieszynie, a w latach 2002-2007 wiceprezesem Zarządu Głównego. W 2007 r. został honorowym członkiem PTE.

Z zamiłowania był publicystą zajmującym się historią i dziedzictwem kulturowym Śląska Cieszyńskiego oraz jego tradycjami ewangelickimi. Opublikował liczne przewodniki i opracowania krajoznawcze, przede wszystkim poświęcone ziemi cieszyńskiej m.in. Dookoła Beskidu Śląskiego; Cieszyn. Przewodnik krajoznawczy. Publikował w prasie ewangelickiej, regionalnej i turystycznej, był inicjatorem wydania reprintów kilku starodruków cieszyńskich m.in. Historii wiary ewangelickiej w Śląsku Austriackim z 1859 r. Podsumowanie jego dorobku publicystycznego stanowi obszerny zbiór esejów Barwy luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim. Wybór prac.

Odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2008 roku otrzymał Nagrodę im. ks. Leopolda Otto przyznawaną przez „Zwiastun Ewangelicki” za „utrwalanie ewangelickiego dziedzictwa na Śląsku poprzez liczne publikacje i inne materialne ślady oraz aktywizację współczesnych w podtrzymywaniu ewangelickiej tożsamości Śląska Cieszyńskiego”. W 2011 roku został wyróżniony Srebrnym Laurem Cieszynianki. Był członkiem honorowym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i PTTK.

W laudacji z okazji przyznania Nagrody im. ks. Leopolda Otto bp Adrian Korczago tak mówił o laureacie: „niezadowolony ze stanu ewangelickiej świadomości odnośnie swych korzeni, postanawia dociekać, poszukiwać, informować, edukować o postaciach, które pozostawiły swój znaczący ślad w naszych ewangelickich dziejach, a zarazem w historii naszej małej Ojczyzny. Dostrzega, że w dotychczasowych przewodnikach temat ewangelicyzmu był pomijany, bądź traktowany śladowo. Nie pozostaje obojętny. Organizuje spotkania i prelekcje, dla młodych i starszych, by domownikom wiary ukazać bogactwo ich dziedzictwa. Przygotowuje także szereg publikacji, które pozwolą przyszłym przewodnikom się edukować, a także dadzą sposobność indywidualnemu turyście zapoznania się z bogactwem wydarzeń umiłowanej ziemi cieszyńskiej. Świadom, że nie każdy będzie miał okazję zajrzenia do tych publikacji, angażuje się w stworzenie wyjątkowego przewodnika w postaci pamiątkowych tablic i pomników, by przykuć oko i uwagę przygodnego przybysza”.

Pogrzeb Władysława Sosny rozpoczął się w sobotę 22 sierpnia 2020 r. w kościele Jezusowym w Cieszynie, a pochowany został na cmentarzu parafialnym przy ulicy Bielskiej. Kazanie w oparciu o fragment z Psalmu 122,1-2 wygłosił proboszcz cieszyńskiej parafii ks. Marcin Brzóska. Zmarłego pożegnał i błogosławieństwa nad trumną udzielił zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Adrian Korczago.

W trakcie uroczystości przemawiali: ks. sen. Janusz Kożusznik, senior senioratu czeskocieszyńsko-hawierzowskiego Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej, Bożena Cholewa, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera – następcy cieszyńskiego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego, gdzie zmarły uczył, a także Zbigniew Pawlik, prezes oddziału PTTK w Cieszynie, Leszek Pindur, przedstawiciel zarządu głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz Jan Król, prezes PTE. W trakcie pogrzebu śpiewał cieszyński Chór Kościelny pod dyrekcją Piotra Sikory.

Zwiastun Ewangelicki” 17/2020