miniatura

– o ewangelikach z centralnej Polski   Jednym z wielu wydarzeń związanych z jubileuszem odrodzenia się niepodległej Polski w 1918 roku było sympozjum popularnonaukowe zatytułowane Wkład protestantów w odzyskanie niepodległości na ziemiach Polski centralnej, zorganizowane w 2018 roku w Zduńskiej Woli przez tamtejszą Parafię Ewangelicko-Augsburską, Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli oraz Wieluńskie Towarzystwo Naukowe. Pokłosiem tej konferencji jest wydana niedawno książka. Autorzy referatów postawili sobie za cel ukazanie związków między wiarą a tożsamością założycieli ewangelickich parafii i miast na terenie ówczesnego zaboru rosyjskiego. Byli to często niemieccy osadnicy, przybywający na tereny Królestwa Polskiego w XIX wieku. Wnieśli znaczący wkład w ożywienie życia gospodarczego na tych terenach, ich zasługą była także[...]

You need to be logged in to view this content. Jeśli już jesteś prenumeratorem . Nie masz konta? Dołącz do nas.