miniatura

 

Światowa Federacja Luterańska (ŚFL) ma ponad 77,8 miliona członków w 148 Kościołach. Całkowita liczba członków w Kościołach ŚFL na koniec 2019 roku wyniosła 77 861 482, podczas gdy 145 Kościołów członkowskich w 2017 r., gdy przeprowadzono poprzednie badania, liczyło 75 653 515 członków. Jest to wzrost o ponad 2,2 miliona. Dane te zostały przekazane przez poszczególne Kościoły na koniec 2019 r.

Siedem regionów ŚFL

Po raz pierwszy podział statystyczny został uporządkowany według siedmiu regionów ŚFL. Najwyższy wzrost odnotowano w Azji – o 9%, co daje łącznie 12,4 miliona członków wśród 55 Kościołów ŚFL w 19 krajach. Region miał 11,4 miliona członków w 2017 r.

Afryka z 31 Kościołami w 23 krajach ma 28,1 miliona członków, co stanowi średni wzrost o 7,6% w porównaniu z 26,1 miliona członków w poprzednim okresie.

W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach w 19 Kościołach w 18 krajach regionu odnotowano spadek o jeden procent, osiągając łącznie 755 924 członków. Podobnie w Ameryce Północnej, wystąpił niewielki spadek liczby członków – 3,65 mln w porównaniu z 3,67 mln członków w 2017 r.

Europa podzielona jest na trzy regiony, które mają łącznie 32,9 mln członków w 41 Kościołów, co oznacza spadek o 2,1% w porównaniu z liczbą 33,6 mln w 2017 r. Europa Środkowo-Wschodnia, z 16 Kościołami w 21 krajach, miała ponad 1,1 mln członków w 2019 r., podczas gdy w 2017 r. było to 1,2 mln.

Europa Środkowo-Zachodnia, z 19 Kościołami w ośmiu krajach, miała prawie 13,8 mln członków, co stanowi spadek o 3,7% w porównaniu z 14 milionami w 2017 r.

Region skandynawski to sześć Kościołów, w których jest najwyższy odsetek luteran w populacji – między 58 a 75 procent. W 2019 r. mieli nieco ponad 18 mln członków, co stanowi spadek o 2,2% w porównaniu z 18,4 mln w 2017 r.

Najwięcej, najmniej

Największym Kościołem należącym do ŚFL jest Etiopski Kościół Ewangelicki Mekane Yesus – liczy 10,4 milionami członków, co stanowi wzrost o ponad 18% w stosunku do 8,7 mln członków w 2017 r. Kościół Ewangelicko-Luterański w Tanzanii jest drugim co do wielkości Kościołem z 7,9 mln członków, co jest wzrostem o 3%. Kościół Szwecji ma 5,9 mln członków, a w 2017 r. miał 6,1 mln. W Niemczech 11 kościołów członkowskich ŚFL zrzesza 11,1 mln członków, co czyni go krajem o największej liczbie luteran.

Najmniejsze liczebnie Kościoły, liczące około tysiąca lub mniej członków, znajdują się w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów, m.in.: w Kostaryce, Wenezueli, Hondurasie i Peru.

„Jeśli liczymy, ilu nas jest, robimy to, aby lepiej zrozumieć, gdzie powinniśmy liczyć na siebie nawzajem, gdzie powinniśmy się wspierać w wypełnianiu całościowo rozumianej misji Boga w naszych różnych kontekstach” – powiedział sekretarz generalny ŚFL ks. Martin Junge.

na podstawie: www.lutheranworld.com

Pełne statystyki dostępne w języku angielskim na stronie ŚFL.

„Zwiastun Ewangelicki” 15-16/2020