miniatura

W zabytkowym budynku kaplicy ewangelickiej w Ustroniu-Dobce przez lata uczyły się kolejne pokolenia dzieci. Potem mieściło się w nim szkolne schronisko młodzieżowe, a w ostatniej dekadzie ponownie pełni funkcję domu Bożego. Jest ważną przestrzenią duchowego życia parafialnego.

W dniu 5 lipca 2020 r. parafianie i goście przybyli z różnych stron na nabożeństwo z okazji 10. pamiątki poświęcenia kaplicy. Witały ich wygrywane przez orkiestrę melodie pieśni kościelnych, a opiekujący się filiałem w Dobce ks. Michał Matuszek odczytał fragment psalmu tygodnia (Ps 42,2-6) i zaprosił na poranek muzyczny w wykonaniu Diecezjalnej Orkiestry Dętej pod batutą Adama Pasternego.

Na nabożeństwie powitał wszystkich proboszcz parafii w Ustroniu ks. Piotr Wowry. W uroczystości wzięli udział m.in.: biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago, burmistrz Ustronia Przemysław Korcz, przewodniczący Rady Miasta Marcin Janik, radny dzielnicy Ustroń-Polana Damian Ryszawy, kurator parafii Edward Markuzel.

Kazanie w oparciu o List do Rzymian 12,16-21 wygłosił bp Adrian Korczago. „Pamiątki poświęceń kaplic i kościołów to szczególny czas rozkoszowania się domem Bożym. Słowo rozkoszowanie nie wydaje się przesadzone, zwłaszcza w kontekście pandemii i związanych z nią ograniczeń dostępu do wspólnego przeżywania nabożeństw. (…) Dolina Dobki z orzeźwiającą wodą już zawiera wiele elementów symboliki, za pomocą której możemy opisać, czym właściwie są dla nas kaplice i kościoły” – mówił kaznodzieja. Zwrócił uwagę, że apostoł Paweł zaproponował Rzymianom i nam, współczesnym, głęboką odnowę naszego bycia i naszego postępowania: „Nowe życie w Chrystusie rysuje przed nami szansę pojednania, które prowadzi do wspólnoty” – podkreślił biskup.

Od lewej: ks. Piotr Wowry, bp Adrian Korczago, ks. Michał Matuszek

Po kazaniu głos zabrali przedstawiciele władz miasta, przekazując list gratulacyjny, a przewodniczący Rady Miasta powiedział m.in.: „Chcemy ewangelikom z Dobki bardzo serdecznie podziękować za to, że to miejsce żyje, że jest ono świadectwem wiary, ale też świadectwem wysokiej jakości tego filiału i całej parafii”. Następnie głos zabrał burmistrz Ustronia mówiąc: „Wspólnota powstaje przez dodawanie, a nie przez odejmowanie, przez mnożenie, a nie przez dzielenie i tam, gdzie jestem, powtarzam to, że chcę być burmistrzem wszystkich ustronian”. Życzył też zebranym, aby rok 2020 zapamiętali nie jako rok pandemii, ale dziesięciolecia poświęcenia kaplicy.

Uroczystość zakończył poczęstunek przygotowany przez wiernych z filiału.

na podstawie relacji Lidii Szkaradnik

zdjęcia Michał Pilch, Lidia Szkaradnik; więcej zdjęć www.ustron.luteranie.pl

„Zwiastun Ewangelicki” 15-16/2020