miniatura

Dnia 15 lipca 2020 r. swoje urodziny obchodziła najstarsza ewangeliczka w Goleszowie – Helena Górniak z domu Danyś.

Urodziła się w 15 lipca 1920 roku w Żukowie Górnym, w ówczesnej Czechosłowacji. Tam uczęszczała do szkoły podstawowej. Gdy miała 11 lat, ojciec zapisał ją na zajęcia do niemieckojęzycznej szkoły w Cieszynie. Z powodu trudnej sytuacji rodzinnej dopiero w wieku 17 lat udało się jej kontynuować edukację w szkole rolniczej w Międzyświeciu. Po zdobyciu wykształcenia jubilatka rozpoczęła pracę w gospodarstwie rolnym. Do Goleszowa, gdzie mieszka od 80 lat, przeprowadziła się w 1940 roku po ślubie. Doczekała się 6 dzieci, 18 wnucząt i 18 prawnucząt.

Najstarsza ewangeliczka w Goleszowie całe życie była związana z parafią. Uczęszczała nie tylko na nabożeństwa, ale również na spotkania biblijne i ewangelizacje. W miarę swoich możliwości angażowała się też w służbę odwiedzinową. W życiu zawsze kierowała się Słowem Bożym, które od najmłodszych lat określało jej spojrzenie na świat. Wyrosła w domu, w którym Boże błogosławieństwo było cenione. Tę pobożność starała się praktykować również w swojej rodzinie. Jubilatka nadal interesuje się tym, co dzieje się w parafii, a wznosząc codziennie modlitwy za cały zbór, może być wzorem godnym naśladowania.

W dniu urodzin życzenia najstarszej parafiance przekazała delegacja parafii w składzie: proboszcz bp Adrian Korczago, kurator Jerzy Sikora, ks. Piotr Sztwiertnia, dk. Karina Chwastek-Kamieniorz, Anna Czudek i praktykant Adam Bujok. Zwracając się do jubilatki biskup podziękował Bogu za wszystkie lata Jego błogosławieństw i prowadzenia, a w modlitwie wyraził wdzięczność za Boże działanie w życiu pani Heleny, jej służbę i umiłowanie Słowa Bożego. Jubilatka zadziwiała wszystkich swoją pamięcią oraz kondycją zdrowotną. Goście odśpiewali urodzinowe Plurimos annos, a wspólnie z jubilatką pieśń Za rękę weź mnie Panie.

XPS

„Zwiastun Ewangelicki” 15-16/2020