miniatura

W Łomnicy niedaleko Jeleniej Góry, na terenie zespołu pałacowo-folwarcznego 8 lipca 2020 r. otwarto zrekonstruowany po latach starań ewangelicki dom modlitwy.

W uroczystości uczestniczyli m.in. biskup diecezji wrocławskiej Waldemar Pytel, ks. Sebastian Kozieł z Jeleniej Góry-Cieplic, marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz premier Saksonii Michael Kretschmer. Gospodarzem uroczystości była właścicielka łomnickich dóbr Elisabeth von Küster. Zgodnie z jej intencją oraz osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu Pielęgnacji Kultury i Sztuki Śląska, dom modlitwy będzie miejscem różnorodnych spotkań i wydarzeń – otwartym dla wszystkich. Biskup Waldemar Pytel wyraził nadzieję, że w wydarzeniu realizuje się odwieczny plan Boży, o którym pisał prorok Izajasz: „Mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów (Iz 56,7).

Zauważył też, że ludzie zawsze poszukiwali przestrzeni, które pozwalałyby im zbliżyć się do Boga. Porównał zrekonstruowany dom modlitwy do El-Betel, ołtarza, który Bóg nakazał postawić Jakubowi (por. 1 Mż 35,1-7). „W takich wnętrzach nasi przodkowie jednoczyli się wokół Słowa Bożego i na modlitwie. (…) Można sobie wyobrazić, jak szukali odpowiedzi na trudne, pełne trwogi, ale i nadziei pytanie: co z nami będzie, jaka przyszłość nas czeka. Ściany takich budowli przyjmowały modlitwy, pytania, skargi, prośby, błagania i wyznania win”.

Przypomniał także, że idee Reformacji dotarły na Dolny Śląsk bardzo szybko, a zmiany dokonywały się przeważnie pokojowo. Z drugiej strony żniwo zebrała wojna trzydziestoletnia: „Dla protestantów oznaczała ona dotkliwe represje. (…) Czasy na szczęście się zmieniły (…). Sto lat po zezwoleniu na budowę trzech kościołów Pokoju, ewangelicy mogli wznosić nowy rodzaj budowli sakralnych: domy modlitwy”. Goście zgromadzeni w Łomnicy byli świadkami wskrzeszenia jednego z nich. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, bp Pytel podziękował za wrażliwość na historyczne dziedzictwo oraz wyraził radość ze spotkania w ekumenicznej wspólnocie.

na podstawie relacji XWP

zdjęcia: bp Waldemar Pytel, ks. Sebastian Kozieł

bp Waldemar Pytel

Dom Modlitwy został wybudowany przez ewangelickich wiernych w Rząśniku w powiecie Świerzawa, w roku 1748. Był jednym z ponad dwustu drewnianych kościołów bez wieży, jakie powstawały wtedy na całym ówczesnym pruskim Śląsku. Od zakończenia II wojny światowej kościół popadał w ruinę. Ze względu na zły stan techniczny w roku 2008 został zdemontowany. Ocalałe fragmenty budowli przewieziono do Łomnicy. Ostatecznie powstała tu wierna rekonstrukcja rząśnickiego domu modlitwy. Postawili go polscy i niemieccy cieśle, używając tych samych technik, którymi posługiwali się budowniczowie przed ponad dwustu pięćdziesięcioma laty.


„Zwiastun Ewangelicki” 15-16/2020